Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Clouds and Concerts: Mediation and Mobility in Contemporary Music Culture.

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

205265

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Sky & Scene undersøker hvordan de siste års teknologiske omveltninger har påvirket musikklytting, musikkdistribusjon og publikums opplevelse av livemusikk. Festivaler og strømmetjenester som WiMP og Spotify er blant de områdene som har endret seg mest i musikkulturen det siste tiåret, og er det empiriske fokuset i prosjektets to hoveddeler: Sky (om musikkmedier og strømmetjenester) og Scene (om levende musikk og festivaler). Vi utforsker også bruk av sosiale medier i forbindelse med festivaler og strømmetjenester. Både når det gjelder lytting på innspilt musikk og atferd på konserter er mobiltelefonen i løpet av få år blitt viktig og den brukes til å finne og høre på musikk og til å dele bilder og musikk med andre. Dette er derfor en teknologisk plattform prosjektet følger spesielt nøye. I Scene-delen står Øyafestivalen sentralt og vi gjennomfører en dybdestudie over fire år av forholdet mellom konsertene og den medierte delingskulturen rundt festivalen. I Sky-delen forsker vi på strømmedata fra WiMP. Her undersøker vi generelle mønstre for musikklytting, og hvordan store hendelser som Øyafestivalen virker inn på musikkstrømmingen. Strømmedataene analyseres av prosjektet sammen med forskere i Telenor.

The advent of digital mediating technologies has brought about a totally new environment for the production, distribution and reception of music. Still the role of the new digital environments in contemporary music culture is under researched, within medi a studies, technology studies and musicology. This project comprises three research questions related to this development. First, it is aimed at investigating the relationship between live and mediated forms of artist-audience interaction. Of particular i nterest is how the content and value of liveness has changed with the new forms and combinations of mediation and live performance made possible by online communication and distribution. A second field of investigation is the specific interaction of indiv idual and collective forms of reception of the new digital environments. The third research question aims at viewing the two other research questions through the focal lens of a particular and personal technology: the mobile phone. The project concerns key challenges linked to the role of music in contemporary society and is aimed at exploring the characteristics of digital technology in the field of music as it is in us. The project is of four years' duration and involves researchers from PhD to profes sor level with background from music and media research.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam