Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

The future Norwegian energy system in a European context

Tildelt: kr 7,2 mill.

Produksjon og bruk av energi i Norge vil i stor grad avhenge av utviklingen i våre naboland, i Europa og i resten av verden. Selv om fremtiden er usikker er det nyttig at vi kan forstå mer av sammenhengen mellom energisystemet i Norge og energisystemet i resten av Europa. Dette gjør oss i stand til å ta bedre beslutninger i dag som vil få konsekvenser for Norges energisituasjon fremover. Målet med dette prosjektet har vært å lage en ny langsiktig TIMES-modell som er egnet til å analysere Norges fremtidig energisystem i en skandinavisk og europeisk sammenheng. TIMES-modellen som er utviklet innenfor prosjektet inneholder i tillegg til Skandinavia (Norge, Sverige, Danmark) landene Tyskland og Nederland. Det unike ved den modellen vi har utviklet er at den både har en høy detaljeringsgrad av det norske og skandinaviske energisystemet og at den tar hensyn til uforutsigbarheten til fornybar elektrisitetsproduksjon og utviklingen av det nord-Europeiske elektrisitetsmarkedet. Modellen er derfor for eksempel egnet til å analysere samspill mellom norsk vannkraft og resten av Europa og konsekvenser av nye bygningsdirektiver på hele energisystemet. Vi har benyttet modellen til å analysere effekten av kortsiktig usikkerhet i produksjon av vannkraft, vindkraft og PV, samt usikkerhet i bygningers varmebehov, og i elektrisitetspriser utenfor Skandinavia. Modellen har blitt brukt for å analysere konsekvensene av innføring av nullenergibygg i Skandinavia.

The overall goal is to use bottom-up techno-economic models to examine the role Norway can play both as a provider of green energy, green products and storage capacity in hydro reservoirs. The project will develop a new regional TIMES model covering the four Nordic countries and the neighbouring countries UK, the Nederland, Germany and possibly Poland and the Baltic states. The remaining European countries will be modelled as a single region. The model will be applied to analyse scenarios highlighting p rospects for trade of electricity and electricity consuming goods from Norway to Europe and the role of renewables like wind and hydro power. The project will analyse hydrogen in a global perspective through participation in the Hydrogen Implementing Ag reement annex Global Hydrogen System Analysis where IFE will act as a subtask leader for the task Collaboration with IEA HQ Analytics.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi