Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs - infection dynamics, genetic variations and pathogenesis

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

207836

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

En ny variant av influensa A H1N1, kjent som pandemisk H1N1-virus (pH1N1-09v) ble oppdaget våren 2009. I løpet av få måneder spredte viruset seg til alle kontinenter, og til både mennesker og dyr, spesielt svin. De norske svinebesetningene har tidligere vært fri for svine-influensavirus, men høsten 2009 kom det første utbruddet av den nye varianten. Det var uklart om svin kunne være reservoar for pH1N1-09v og/eller en ?mixing-vessel? mellom denne og andre subtyper av influensa, og derved gi opphav til nye varianter med zoonotisk potensiale. Prosjektet hadde som mål å undersøke influensasykdom forårsaket av PH1N1-09v i en naiv svinebestand. influensa A virusisolater samlet inn fra felt helt fra første påvisning i norsk gris i 2009 og fram til 2013, ble sekvensert og sammenlignet med humane virus fra samme tidsrom. Slektskapsstudier av hemagglutiningenet viste at virusisolater fra svin fra slutten av 2011 dannet en distinkt fylogenetisk gruppe. Dette viser at det «pandemiske» influensaviruset, pH1N1, har utviklet seg i norsk gris, og tyder på at viruset nå har etablert seg i den norske svinepopulasjonen. I løpet av prosjektperioden ble to infeksjonsforsøk i gris med pH1N1 virus utført. Natural killer (NK)-celler er et viktig frontlinjeforsvar mot mange patogener, og for influensavirus er flere ulike proteiner mål for binding av ulike NK-receptorer,som f.eks. NKp46. Siden svært lite er kjent om betydningen av NK-celler i influensainfeksjoner på svin, ble distribusjonen av disse cellene i lungelesjoner og blod undersøkt. Oppnådde resultater indikerer at NK celler migrerer fra blod og til lunge som en følge av pH1N1 virus infeksjon i gris, og at de deltar i forsvaret mot viruset ved å drepe infiserte celler og produsere TNF. Epidemiologiske studier i tilknytning til prosjektet viste at influensavirus raskt spredte seg i den norske svinebestanden og at influensasyke røktere og størrelsen på hver besetning var risikofaktorer for smitte. I tillegg ble det avdekket at selv om influensavirus A(H1N1)pdm09 infeksjon i norsk svinebestand hovedsakelig var subklinisk, hadde infeksjonen en negativ effekt på vekstrate, spesielt for yngre griser. Resultatene fra prosjektet er publisert i 8 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og 3 av disse utgjør sammen med et til nå upublisert manuskript Hilde F. Forbergs doktorgrad, som hun forsvarte 16. juni 2016 ved NMBU. Til sammen har prosjektet produsert verdifull kunnskap om patogenese og epidemiologi ved influensavirusinfeksjoner. I tillegg er det etablert viktige samarbeid med ledende forskningsmiljøer både i Norge og internasjonalt (Østerrike og Storbritannia). Dette vil være strategisk viktig for framtidige forskningsinitiativer innen influensaforskning.

A new strain of influenza A H1N1 virus, pandemic H1N1 2009 virus (pH1N1-09v), was detected in the spring of 2009. In a few months this novel virus had spread worldwide to humans and animals and attained pandemic status in June 2009. The rapid spread was c aused by increasing globalization due to extensive traveling across country borders. It is unclear whether pigs serve as reservoirs for pH1N1-09v and/or as 'mixing vessels' between pH1N1-09v and other subtypes of influenza to produce new strains with zoon otic potential. In this project we aim to explore the disease dynamics of pH1N1-09v in a pig population that until the outbreak of pH1N1-09v was naïve to influenza. If pH1N1-09 becomes established in the Norwegian pig population it may adapt to pigs by mu tations and/or reassortment. This can result in new virus variants that may transmit back to humans. Virus evolution in swine contra humans will therefore be studied. The pH1N1-09v that affected the Norwegian swine population induced significant lung path ology with mild to moderate clinical signs. A better knowledge of the pathogenesis of the lesions induced by this virus will enables us in the future to pick up possible changes in virus pathogenicity. Therefore, the pathogenesis in pigs naturally infecte d with pH1N1-09v and previously not exposed to swine influenza will be described. In addition, virus-host interactions, in particular cellular and humoral immune responses in naïve pigs will be studied. The results from this project will therefore provide unique knowledge on the infection dynamics of pH1N1-09v in a naive pig population, and will give early warning to the human health authorities on the development of potentially new zoonotic influenza strains in the pig population. It will also give valua ble information to the food safety authorities and the pig industry regarding disease control measures to minimize economic consequences, improve welfare, and ensure safe and better quality pork products.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram