Tilbake til søkeresultatene

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Generation of monoclonal antibodies to Atlantic cod (Gadus morhua), and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) immune cell markers

Tildelt: kr 17 045

Prosjektnummer:

208069

Prosjektperiode:

2011 - 2012

Geografi:

English version We request funding from the IS-DAAD program to enable two members of our group to visit Germany in 2011 and 2012 to assist with the production of monoclonal antibodies (mAbs) against cod and halibut immune cell markers. The production of such mAb reagents will, for the first time, enable us to study immune responses at the cellular level in these commercially and environmentally important fish species. Norwegian version Vi ber om midler fra IS-DAAD programmet til å sende to medlemmer a v gruppen vår til Tyskland i 2011 og 2012 for å bistå med produksjon av monoklonale antistoffer (mAbs) mot torske- og kveite-immuncellemarkører. Produksjonen av slike mAb reagenser vil, for første gang, sette oss i stand til å studere immunreaksjoner på c ellenivå i disse kommersielt og miljømessig viktige fiskearter.

Budsjettformål:

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland