Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Økt estetisk levetid for malte treprodukter

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektnummer:

208090

Prosjektperiode:

2011 - 2012

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Malte treprodukter har tradisjonelt en sterk stilling på vindus- og interiørmarkedet i Norge. Et uløst problem er imidlertid skader i form av misfarging eller dårlig vedheft, som reduserer kundetilfredshet. Misnøyen med overflatekvaliteten betyr ikke nødv endigvis at produktet byttes, men i hvert fall at skaden behøver vedlikehold i form av en ny overflatebehandling. Markedet viser likevel at viljen til vedlikehold stadig minsker, noe som reflekteres i trenden til å bruke MDF-paneler til innvendige paneler , eller at PVC i dag er en reell markedskonkurrent til vinduer i tre. Overflateskader hos malte treprodukter skyldes primært ekstraktivstoffer i kvister. Det største problemet er misfarging på og rundt kvister, noe som er funnet mest utpreget hos furu. De t er imidlertid uklart hvilke substanser som fremkaller misfarging og om kjemiske reaksjoner med malingskomponenter og/eller UV-reaksjoner har en betydning. Med denne bakgrunnen er det viktig å øke forskningen på overflatebehandlinger av trevirke. Det gje lder ikke bare videreutvikling av malingssystemer, men også prosessteknologiske aspekter og kjemiske modifiseringsmetoder som angrepsmåte for å unngå misfarging og forbedre malingsvedheften. Forskningsarbeidet i EkstraTre omfatter 6 arbeidspakker, som ska l gjennomføres i nært samarbeid mellom industri og forskningsinstitutter fra januar 2011 til desember 2012.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram