Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Kvalitetskontroll i medisinske laboratorier - fra pliktøvelse til verdiskapende merkevare - DP011

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

208127

Prosjektperiode:

2010 - 2012

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder