Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC

Tildelt: kr 10,0 mill.

The ESS is an academically-driven social survey designed to chart and explain the interaction between Europe's changing institutions and the attitudes, beliefs and behaviour patterns of its diverse populations. In its fifth round, the survey covers more t han 30 countries and employs the most rigorous methodologies. The current ESS infrastructure is operated by the ESS Central Co-ordinating team (CCT), with seven partners from different countries in Europe. NSD is one of these partners and responsible for data processing, archiving and dissemination of the ESS data and metadata, and serves researchers world wide. This application concerns an upgrade of the existing ESS infrastructure as well as membership in the future ESS ERIC. The Norwegian participation in the ESS ERIC will comprise of activities in several domains. First of all, participation in the survey will involve national coordination and fieldwork. In addition, Norway is represented in the scientific coordination and operation of the ESS through NSD's role as partner in the CCT. Furthermore, in the ESS ERIC a third activity will be added, namely participation in the governance of the infrastructure through membership in the ESS ERIC consortium. The major upgrading activities will comprise of nat ional delivery of data and documentation in each round of the ESS survey. It will also include upgrading of the functionality of and access to the formidable body of data and metadata available to all from the ESS Data Archive, and thereby promote the tra nsition of ESS ERIC into an e-Infrastructure. Norwegian participation in the ESS is considered to be essential for further development of cross-national survey research and for promoting internationalisation of empirical social and behavioural science in Norway. Truly comparative data pertaining to the Norwegian society promotes Norwegian inclusion in comparative international studies as well as Norwegian participation in international research project.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 VelferdstjenesterLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetKlimaInternasjonaliseringFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPortefølje Utdanning og kompetanseLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningUtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMiljø og naturmangfoldInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)HelseKlimaGlobale klimautfordringerLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Demokrati, styring og forvaltningGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerGlobale utfordringerReiselivPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Klima- og polarforskningLTP2 Utdanning og livslang læringLTP2 ForskningsinfrastrukturLTP2 Fornyelse i offentlig sektorVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerAnvendt forskningForskningsinfrastrukturInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Velferd, kultur og samfunnPortefølje HelseVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningMiljø og naturmangfoldKlimaVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturVitenskap og samfunnGrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingKulturSamfunnets kulturelle grunnlagPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenIKTHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidReiselivReiselivsnæringenPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)