Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC

Tildelt: kr 10,0 mill.

The ESS is an academically-driven social survey designed to chart and explain the interaction between Europe's changing institutions and the attitudes, beliefs and behaviour patterns of its diverse populations. In its fifth round, the survey covers more t han 30 countries and employs the most rigorous methodologies. The current ESS infrastructure is operated by the ESS Central Co-ordinating team (CCT), with seven partners from different countries in Europe. NSD is one of these partners and responsible for data processing, archiving and dissemination of the ESS data and metadata, and serves researchers world wide. This application concerns an upgrade of the existing ESS infrastructure as well as membership in the future ESS ERIC. The Norwegian participation in the ESS ERIC will comprise of activities in several domains. First of all, participation in the survey will involve national coordination and fieldwork. In addition, Norway is represented in the scientific coordination and operation of the ESS through NSD's role as partner in the CCT. Furthermore, in the ESS ERIC a third activity will be added, namely participation in the governance of the infrastructure through membership in the ESS ERIC consortium. The major upgrading activities will comprise of nat ional delivery of data and documentation in each round of the ESS survey. It will also include upgrading of the functionality of and access to the formidable body of data and metadata available to all from the ESS Data Archive, and thereby promote the tra nsition of ESS ERIC into an e-Infrastructure. Norwegian participation in the ESS is considered to be essential for further development of cross-national survey research and for promoting internationalisation of empirical social and behavioural science in Norway. Truly comparative data pertaining to the Norwegian society promotes Norwegian inclusion in comparative international studies as well as Norwegian participation in international research project.

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

LTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieReiselivIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningReiselivReiselivsnæringenVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Politikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonKlimaGlobale klimautfordringerLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneHelseMiljø og naturmangfoldUtviklingsarbeidFornyelse og innovasjon i offentlig sektorGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Utdanning og livslang læringPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnGrunnforskningKulturVitenskap og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 VelferdstjenesterEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterKlimaInternasjonaliseringGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningKulturLTP2 Innovasjon i stat og kommunePortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningIKTPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivMiljø og naturmangfoldKlimaPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseGlobale utfordringerMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 ForskningsinfrastrukturInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidForskningsinfrastrukturAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Utdanning og kompetansePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)