Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC

Tildelt: kr 10,0 mill.

The ESS is an academically-driven social survey designed to chart and explain the interaction between Europe's changing institutions and the attitudes, beliefs and behaviour patterns of its diverse populations. In its fifth round, the survey covers more t han 30 countries and employs the most rigorous methodologies. The current ESS infrastructure is operated by the ESS Central Co-ordinating team (CCT), with seven partners from different countries in Europe. NSD is one of these partners and responsible for data processing, archiving and dissemination of the ESS data and metadata, and serves researchers world wide. This application concerns an upgrade of the existing ESS infrastructure as well as membership in the future ESS ERIC. The Norwegian participation in the ESS ERIC will comprise of activities in several domains. First of all, participation in the survey will involve national coordination and fieldwork. In addition, Norway is represented in the scientific coordination and operation of the ESS through NSD's role as partner in the CCT. Furthermore, in the ESS ERIC a third activity will be added, namely participation in the governance of the infrastructure through membership in the ESS ERIC consortium. The major upgrading activities will comprise of nat ional delivery of data and documentation in each round of the ESS survey. It will also include upgrading of the functionality of and access to the formidable body of data and metadata available to all from the ESS Data Archive, and thereby promote the tra nsition of ESS ERIC into an e-Infrastructure. Norwegian participation in the ESS is considered to be essential for further development of cross-national survey research and for promoting internationalisation of empirical social and behavioural science in Norway. Truly comparative data pertaining to the Norwegian society promotes Norwegian inclusion in comparative international studies as well as Norwegian participation in international research project.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Miljø og naturmangfoldKlimaPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Klima- og polarforskningLTP2 Utdanning og livslang læringVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingKulturSamfunnets kulturelle grunnlagPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgReiselivVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidForskningsinfrastrukturMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerAnvendt forskningLTP2 ForskningsinfrastrukturLTP2 Fornyelse i offentlig sektorVelferd, arbeidsliv og utdanningKulturLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Demokrati, styring og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenIKTHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPortefølje Velferd, kultur og samfunnPortefølje HelseVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturVitenskap og samfunnGrunnforskningLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerGlobale utfordringerPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidReiselivReiselivsnæringenPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)IKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagUtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMiljø og naturmangfoldInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)HelseKlimaGlobale klimautfordringerLTP2 VelferdstjenesterLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøKlimaInternasjonaliseringEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPortefølje Utdanning og kompetanseFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektor