Tilbake til søkeresultatene

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse 2011

Tildelt: kr 0,12 mill.

Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening er en begivenhet som finner sted hvert år i mai måned. Ansvaret for konferansen går på omgang mellom de forskjellige universiteter og høyskoler i Norge hvor det finnes antropologiske fagmiljøer. I 2011 er det Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo som har ansvaret for årets konferanse. Målgruppen er studenter og ansatte ved landets høyskoler og universitet og antropologer utenfor akademia. Deltagerantallet på konferansen har etter flere år med jevn økning, nå flatet ut noe. På konferansen i Oslo legger vi opp til ca 200 deltakere. Konferansen går over tre dager, med æresforelesning og årsmøte i foreningen den første dagen, plenumssesjon og parallelle arbeidsgrupper neste dag og parallelle gru pper den tredje. Temaet i år er 'Det Menneskelige Terreng. Antropologi, Akademi og Samtid', og det legges vekt på presentasjon av grunnforskning innenfor dette temaet i plenumssesjoner og arbeidsgrupper, samt å stimulere til nettverk, samarbeid og utvikl ing av fremtidige forskingsprosjekter. Det vil bli laget en egen nettside for konferansen og for individuelle arbeidsgrupper. Her vil vi også legge ut podcast. Det vil bli jobbet aktivt for at gode og lovende innlegg vil kunne bli publisert i foreningens tidsskrift, Norsk Antropologisk Tidsskrift.

Budsjettformål:

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Finansieringskilder