Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ulstein Bridge Concept From vision to realisation Steering from vision

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektnummer:

208892

Prosjektperiode:

2011 - 2014

Samarbeidsland:

Prosjektet har levert et komplett skipsbrokonsept for fremtidige offshore-fartøy. Det nye designet forenkler marine brukergrensesnitt, tilbyr fleksibel ergonomisk utforming av arbeidsplassen og introduserer nye interaksjons-teknologier som kan sikkerheten og effektiviteten i marine operasjoner. Designen består av et nytt konsept for skipsbrolayout, møbler, kontorarbeidsplasser og operatørkonsoller for navigasjon og manøvrering . Sentral i den nye designen er et avansert brukergrensesnitt som gir flere br ukere effektiv tilgang til skipet funksjonalitet. Konseptet inkluderer løsninger for å vise informasjon i henhold til brukerens oppmerksomhet på store skjermer, i vinduer eller gjennom et avansert lyd system. Videre har nye input teknikker som gester, ste mmestyring, fysiske grensesnitt og berøring teknologi blitt integrert i en helhetlig brukeropplevelse som muliggjør fleksibel og effektiv bruk. En ny ergonomisk utforming av arbeidsstasjoner gjør det mulig å plassere alle instrumenter innen komfortabel r ekkevidde. Designet gjør det også mulig å få tilpasset ergonomisk støtte for å sitte og stå i høy sjø, samt muligheten til og raskt endre arbeidsposisjoner. Arbeidet har vært basert på omfattende feltstudier og design eksperimenter utført i laboratorium etablert for prosjektet. Der har det blitt utviklet nye metoder og verktøy med potensial til og ytterligere forbedre innovasjonsprosesser for avanserte marine arbeidsplasser . Resultatene fra UBC prosjektet har fått DNBs innovasjons pris i 2012 og Ulstei n ble nominert til Norsk Forskningsrådets pris for innovasjon i 2013. Flere konsepter fra prosjektet blir lansert i markedet, inkludert en alarm system som allerede er i salg.

The complexity in modern high end ship building has increased on several fronts. This is especially true for the type of ships we are talking of in this application. Very complex offshore operations demand visualisations of complex information to the offi cers on the bridge and facilitate fast and reliable control. Central topics are safety, human - computer interaction and usability and how these are interlinked. On the other hand the production processes for ship building industries is extremely complex and typically the economic structure and mode of operation causes that to a large degree innovation, development and design is done within the framework of contracted projects and in collaboration with advanced customers. For the control environment of t he bridge the situation is complicated because of the many subcontractors with different interfaces that need to be coordinated. As a result the typical modern bridge environment is a compromise and does not render the ideal or optimal workstation for the operators. It is with the increasing complexity of both production and operation now very crucial to address theses topics and to develop more strategic, innovation driven and user driven processes. The project intends to develop new innovation proces ses for advanced ship bridge design. The project brings together the advanced company Ulstein Power and Control (UPC) with the research environments at Oslo School of Architecture (AHO) and Ã…lesund University College (HiALS). This is a specially promisin g composition of industry, design and engineering knowledge that are both very well rooted in the maritime sector and that have the potential to bring new thinking to the sector. The processes will be demonstrated in a pilot delivery. Throughout the proje ct two innovative ship owners will be involved in the development. This project will put UPC in front of radical ship design and support Ulstein's image of "Turning visions into reality".

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2