Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 33. norske forskermøte for økonomer 2011 ved Norges Handelshøyskole, Bergen

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektnummer:

209108

Prosjektperiode:

2011 - 2011

Geografi:

Forskermøtet 2011 skal avholdes på Norges Handelshøyskole i Bergen 5.- 7. januar. Forskermøtet 2011 skal ha følgende plenumsforedrag: 1. forespurt Norges bank om foredrag fra påtroppende sentralbanksjef (felles forelesning med FIBE) 2. Pierre Cahuc "Tru st, Inequality and Redistribution of Income" (felles forelesning med FIBE)* 3. Om Nobelprisen 2010. Foredragsholder fastsettes senere. 4. John Kay (felles forelesning med FIBE)** 5. Bertil Tungodden "Samfunnsøkonomi i lab'en" *** I tillegg til plenumsfor edrag vil det arrangeres mindre parallelle sesjoner. Hvilke tema er avhengig av innsendte papers. Tema på parallelle sesjoner på 2010-møtet var bl a: - Internasjonal handel og økonomisk vekst - Familie- og likestillingsøkonomi - Beslutning, lokalisering og informasjon - Atferd og reguleringer - Makroøkonomi - Sentral-europa - Teorier om økonomisk usikkerhet - Internasjonalt miljø og klima - Industriell organisering og informasjon - Arbeidsmarked og usikkerhet - Finansmarked - Landbruk og landbrukspolitik k - Institusjoner og organisasjoner Forskermøtet arrangeres parallelt med FIBE-konferansen på NHH, og enkelte forelesninger vil holdes felles. Lunsj og middag vil serveres samtidig til begge konferansenes deltagere. * Pierre Cahuc: Professor ved Ecole P olytechnique, samt medlem av Commission Economique de la Nation og Conseil d'Analyse Economique (nasjonale råd av vismenn for den franske regjering). Cahuc er en anerkjent forsker innen makroøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi, og betydningen av kultur og inst itusjoner og har publiseringer i American Economic Review, Econometrica, og Quarterly Journal or Economics. ** John Kay: Visiting Professor, London School of Economics, og medlem av Council of Economic Advisers, Scottish Government *** Bertil Tungodden: Professor ved NHH med adferd/eksperimentell økonomi og u-land som forskningsfelt med blant annet flere publiseringer i American Economic Review of Journal of Philosophy of Science

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap