Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC (ESS ERIC), preparatory work.

Tildelt: kr 0,26 mill.

Norway has hitherto been strongly involved in the preparatory work of establishing an ESS ERIC. The Research Council of Norway as well as NSD has been members of the ESS Infrastructure Preparatory Phase Consortium, and the fact that Norway signed the Mem orandum of understanding at the Consortium's final meeting on November the 10th 2010 in Brüssel, and thereby became member of the ESS ERIC Steering Committee, reflects Norway's commitment to the new and permanent infrastructure. As the ESSprep project now comes to an end, it is high time to prepare for Norwegian membership in ESS ERIC and to establish an ESS Infrastructure in Norway, which will be essential for maintaining Norway's role in the ESS. NSD has therefore on behalf of the research communities i n Norway submitted a grant proposal to the programme Research Infrastructure in order to: 1. Ensure Norwegian membership in ESS ERIC 2. Fund a National Coordinator responsible for conducting the ESS surveys in Norway, and for establishing networks based o n ESS research, nationally and internationally. 3. Ensure that NSD's leading role in the development and operation of the ESS e-infrastructure is maintained. This leading role in an international context is central for maintaining and developing NSD as an efficient infrastructure resource for the Norwegian social sciences in general.

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Velferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Utdanning og kompetansePortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderKulturSamfunnets kulturelle grunnlagPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingLTP2 Utdanning og livslang læringVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringLTP2 VelferdstjenesterLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerMiljø og naturmangfoldHelseGlobale utfordringerLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivIKTHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Demokrati, styring og fornyelseIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidEnergiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiGrunnforskningPortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturSpråk, medier og kommunikasjonMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerAnvendt forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringLTP2 Fornyelse i offentlig sektorInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeid