Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC (ESS ERIC), preparatory work.

Tildelt: kr 0,26 mill.

Norway has hitherto been strongly involved in the preparatory work of establishing an ESS ERIC. The Research Council of Norway as well as NSD has been members of the ESS Infrastructure Preparatory Phase Consortium, and the fact that Norway signed the Mem orandum of understanding at the Consortium's final meeting on November the 10th 2010 in Brüssel, and thereby became member of the ESS ERIC Steering Committee, reflects Norway's commitment to the new and permanent infrastructure. As the ESSprep project now comes to an end, it is high time to prepare for Norwegian membership in ESS ERIC and to establish an ESS Infrastructure in Norway, which will be essential for maintaining Norway's role in the ESS. NSD has therefore on behalf of the research communities i n Norway submitted a grant proposal to the programme Research Infrastructure in order to: 1. Ensure Norwegian membership in ESS ERIC 2. Fund a National Coordinator responsible for conducting the ESS surveys in Norway, and for establishing networks based o n ESS research, nationally and internationally. 3. Ensure that NSD's leading role in the development and operation of the ESS e-infrastructure is maintained. This leading role in an international context is central for maintaining and developing NSD as an efficient infrastructure resource for the Norwegian social sciences in general.

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

LTP2 VelferdstjenesterLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Muliggjørende teknologierVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Utdanning og livslang læringLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Demokrati, styring og forvaltningHelseMiljø og naturmangfoldVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidEnergiIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagGlobale utfordringerGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Demokrati, styring og fornyelseVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningIKTPortefølje Naturvitenskap og teknologiVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKulturSamfunnets kulturelle grunnlagPortefølje Velferd, kultur og samfunnPortefølje HelseVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningGrunnforskningKulturSpråk, medier og kommunikasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePortefølje Energi, transport og lavutslippVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPortefølje Utdanning og kompetanse