Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC (ESS ERIC), preparatory work.

Tildelt: kr 0,26 mill.

Norway has hitherto been strongly involved in the preparatory work of establishing an ESS ERIC. The Research Council of Norway as well as NSD has been members of the ESS Infrastructure Preparatory Phase Consortium, and the fact that Norway signed the Mem orandum of understanding at the Consortium's final meeting on November the 10th 2010 in Brüssel, and thereby became member of the ESS ERIC Steering Committee, reflects Norway's commitment to the new and permanent infrastructure. As the ESSprep project now comes to an end, it is high time to prepare for Norwegian membership in ESS ERIC and to establish an ESS Infrastructure in Norway, which will be essential for maintaining Norway's role in the ESS. NSD has therefore on behalf of the research communities i n Norway submitted a grant proposal to the programme Research Infrastructure in order to: 1. Ensure Norwegian membership in ESS ERIC 2. Fund a National Coordinator responsible for conducting the ESS surveys in Norway, and for establishing networks based o n ESS research, nationally and internationally. 3. Ensure that NSD's leading role in the development and operation of the ESS e-infrastructure is maintained. This leading role in an international context is central for maintaining and developing NSD as an efficient infrastructure resource for the Norwegian social sciences in general.

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingGlobale utfordringerMiljø og naturmangfoldHelseLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagEnergiVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPortefølje Utdanning og kompetanseVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerPortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningGrunnforskningKulturSpråk, medier og kommunikasjonLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 VelferdstjenesterLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerLTP2 Fornyelse i offentlig sektorAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Utdanning og livslang læringVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPortefølje Naturvitenskap og teknologiHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPortefølje Demokrati, styring og fornyelseVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivIKTVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelse