Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC (ESS ERIC), preparatory work.

Tildelt: kr 0,26 mill.

Norway has hitherto been strongly involved in the preparatory work of establishing an ESS ERIC. The Research Council of Norway as well as NSD has been members of the ESS Infrastructure Preparatory Phase Consortium, and the fact that Norway signed the Mem orandum of understanding at the Consortium's final meeting on November the 10th 2010 in Brüssel, and thereby became member of the ESS ERIC Steering Committee, reflects Norway's commitment to the new and permanent infrastructure. As the ESSprep project now comes to an end, it is high time to prepare for Norwegian membership in ESS ERIC and to establish an ESS Infrastructure in Norway, which will be essential for maintaining Norway's role in the ESS. NSD has therefore on behalf of the research communities i n Norway submitted a grant proposal to the programme Research Infrastructure in order to: 1. Ensure Norwegian membership in ESS ERIC 2. Fund a National Coordinator responsible for conducting the ESS surveys in Norway, and for establishing networks based o n ESS research, nationally and internationally. 3. Ensure that NSD's leading role in the development and operation of the ESS e-infrastructure is maintained. This leading role in an international context is central for maintaining and developing NSD as an efficient infrastructure resource for the Norwegian social sciences in general.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Portefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Klima, miljø og energiGlobale utfordringerPortefølje Velferd og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje ForskningssystemetInternasjonaliseringHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningKulturSpråk, medier og kommunikasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidLTP3 Demokrati, styring og forvaltningIKTNaturmangfold og miljøEnergiLTP3 Utdanning og livslang læringLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingGrunnforskningIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagKulturPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPortefølje Energi og transportPortefølje HelseVelferd, arbeidsliv og utdanningLTP3 VelferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseLTP3 Tillit og fellesskapPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPortefølje Muliggjørende teknologierVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringDelportefølje InternasjonaliseringVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenPolitikk- og forvaltningsområderVelferdAnvendt forskningNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerLTP3 HelseVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingKulturSamfunnets kulturelle grunnlagPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgHelse