Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Specific Agreement on Joint Research between IFE and ESS

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektet har som hovedmål å initiere og utvikle samarbeid mellom IFE og European Spallation Source (ESS) i Lund, Sverige. Tre stillinger, en forsker, en ingeniør og en post doc finansieres på prosjektet for 5 år med finansiering fra Forskningsrådet og direkte fra ESS. Videre er det årlig bevilging til drift fra Forskningsrådet. Samarbeidet er hovedsaklig knyttet til utvikling og testing av nye metoder for å detektere nøytroner, spesielt B-10 type detektorer, men også skjermingsmaterialer og komponenter for nøytronoptikk er del av aktiviteten. R2D2-instrumentet i JEEP II reaktoren, som er et fleksibelt instrument for testing av instrumentering og komponenter som utvikles av ESS har vært fullt operativt siden 2014. Bruken av R2D2 instrumentet har økt gjennom prosjektperioden og i siste rapportperiode har det vært tilsammen 10 eksperimenter fra ESS og samarbeidende institusjoner. Hovedfokus har vært på uttesting og optimalisering av detektorer, men det har også vært eksperimenter med skjermingsmaterialer. De ansatte på IFE er integrert i detektorgruppen ved ESS og deltar aktivt i møtet og samarbeidsprosjekter. Vi har deltatt og presentert resultater på møter arrangert av ESS, men også andre internasjonale konferanser. Det er planlagt videreføring av prosjektet med R2D2 som testoppsett for ESS, og da som del av norsk in-kind bidrag til ESS.

The Randers-Riste Center (RRC) is a proposed neutron science and knowledge exchange center associated with the JEEP II research reactor and will exploit the decades-long expertise in neutron scattering at IFE. Its vision is to couple Norwegian basic research and education at the universities as well as industrial technological developments in Norway to the opportunities offered by the construction of a 1.5 billion Euro international research facility, the European Spallation Source (ESS) in Lund. The Norwegian government has decided to contribute 2.5 % of the ESS construction cost. A significant fraction of the Norwegian contribution will be in-kind. The establishment of RRC will constitute a substantial contribution to Norway's in-kind payment to the ESS. The importance of the JEEP II reactor has been acknowledged by the ESS management in a Memorandum of Understanding with IFE. This was followed up by a Specific Agreement 6. IFE is one of the preferred sites for training of ESS staff and users and for testing of ideas and components (detectors, neutron optics, etc) which will be implemented at the ESS. A critical success factor of the RRC project is timing. It is of utmost importance that the current project with sharing of 3 positions is initiated as soon as possible, so that it goes forward side by side with the final design phase up to 2012 of the ESS.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt