Tilbake til søkeresultatene

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Cello - Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. "Künstnerliche Ausbildung, Bachelor of Music".

Tildelt: kr 40 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

210069

Prosjektperiode:

2012 - 2012

Cellostudent ved HMTM Hannover søker pengestøtte. Inspirasjonskilder som masrerclass, kurs, instrument og generelle utgifter i forhold til universitetsplassen er finansielle utfordringer og et stipend vil være til stor hjelp. Fremtidige mål med tyskland soppholdet er å skaffe så mye kunnskap som mulig, utvikle meg selv som musiker og medmenneske, og se ting på nye måter. Her i Hannover jobber jeg med å skaffe meg en god base for fokusert øving og mye ny lærdom. Jeg møter hele tiden nye, spennende musiker e, både lærere og medstudenter, og innleder stadig nye, inspirerende samarbeid. Etter å ha fullført bachelor-graden, er planen å studere master. Jeg håper søknaden blir vurdert positivt, og at vi høres igjen! Et stipend vil være til stor glede og inspir asjon for videre studier, og vil åpne for flere muligheter.

Budsjettformål:

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Finansieringskilder