Tilbake til søkeresultatene

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Cello - studier i Berlin

Tildelt: kr 40 000

Prosjektnummer:

210070

Prosjektperiode:

2011 - 2011

Jeg ønsker å tilbringe et år i Berlin fra og med høsten 2011. Der vil jeg studere cello hos professor Konstantin Heidrich, og samtidig delta på mesterklasser med cellistiske forbilder som har base i Tyskland. For tiden er jeg 1.års masterstudent hos prof essor Truls Mørk ved Norges Musikkhøgskole. Året i Tyskland vil jeg gjøre som privatelev hos Heidrich, for så å komme tilbake og ta mitt siste år hos Mørk. Eventuelt tar jeg mitt siste år ved NMH som utvekslingsstudent ved Universität der Künste. Det vikt igste for meg er uansett å tilbringe et år i Berlin, for å studere hos en god pedagog og fokusere fullt og helt på å bli en bedre cellist. Berlin er et av de viktigste europeiske sentre for kultur, ikke minst for klassisk musikk. Verdens fremste orkestre holder til der og musikkmiljøet er uten sidestykke, noe som vil være til enorm inspirasjon for meg som musikkstudent. Invitasjon fra pedagog i Tyskland ettersendes innen kort tid.

Budsjettformål:

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Finansieringskilder