Tilbake til søkeresultatene

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Støtte til koordinering av forskningsprosjektet EUMARGINS i EUs 7.RP pros 198124

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektnummer:

210152

Prosjektperiode:

2010 - 2011

Budsjettformål:

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet