Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

13th Symposium of the Nordic-Baltic IHSS

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

210175

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2011

Geografi:

Dette er det 13. symposiet i regi av Nordic-Baltic Chapter av den internasjonale organisasjonen IHSS (International Humic Substance Society, http://www.ihss.gatech.edu/). Konferansen skal gjennomføres på Oscarsholm festning i perioden 19.-22. juni 2011. O rganisasjonskomiteen består av professorene Dag Olav Andersen (UiA), Georg Becher (Folkehelseinstituttet), Jan Mulder (UMB), Gunnhild Rise (UMB), Rolf D. Vogt (UiO) og 1. am. Ståle Haaland (UMB). Overordnete tema knyttet til egenskapene til naturlig org anisk materiale i miljøet som blir fokusert på er 1) Determination of functional characteristics 2) Transpor of contaminants 3) Ecosystem services in a changing environment 4) Modelling. Konferansen gjennomføres på tradisjonelt vis med foredrag og poster e inkludert inviterte foredragsholdere (keynote speakers), totalt ca. 100 deltakere.

Aktivitet:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid