Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

Tildelt: kr 113,2 mill.

Aktivitet:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

LTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenPortefølje Utdanning og kompetanseLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Utdanning og livslang læringLTP2 Demokrati, styring og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdInternasjonaliseringPortefølje Velferd, kultur og samfunnPortefølje HelseLTP2 VelferdstjenesterLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP2 Basisbevilgninger og institusjonelle tiltakGrunnforskningVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningUtviklingsarbeidPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferdMigrasjon, innvandring og integreringKulturVitenskap og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivHelseAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferdLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Fornyelse i offentlig sektorVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingUtdanningUndervisning og læringVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Brukeres, frivillige organisasjoners og sivilsamfunnets innovasjoner i og for offentlig forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Politikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelse