Tilbake til søkeresultatene

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Strategisk institusjonsstøtte til NSD (videreført fra prosjekt 103611)

Tildelt: kr 125,3 mill.

Aktivitet:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Temaer og emner

Portefølje Utdanning og kompetanseVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Utdanning og livslang læringLTP2 VelferdstjenesterMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerMiljø og naturmangfoldKlimaPortefølje Demokrati, styring og fornyelseKulturVitenskap og samfunnGrunnforskningPortefølje Velferd, kultur og samfunnPortefølje HelseKulturSpråk, medier og kommunikasjonLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 IKT og digital transformasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningMiljø og naturmangfoldAnnen miljøforskning (utgår 2014)KlimaEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingFornyelse og innovasjon i offentlig sektorAnvendt forskningPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonReiselivOpplevelser og tjenesterMiljø og naturmangfoldPortefølje Klima- og polarforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonKulturKultur, språk og mangfoldInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)LTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneKlimaGlobale klimautfordringerDelportefølje Klima og miljøUtviklingsarbeidHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePortefølje Muliggjørende teknologierKulturForskning og innovasjonReiselivLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Innovasjon i stat og kommuneVelferdMigrasjon, innvandring og integreringUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseVelferdLevekår og befolkningsutviklingGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerGlobale utfordringerHelseReiselivReiselivsnæringenIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagIKTKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningMiljø og naturmangfoldKulturminner og kulturmiljøerVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingUtdanningUndervisning og læringUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutning