Tilbake til søkeresultatene

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Strategisk institusjonsstøtte til NSD (videreført fra prosjekt 103611)

Tildelt: kr 125,3 mill.

Aktivitet:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Temaer og emner

Miljø og naturmangfoldDelportefølje Klima og miljøReiselivLTP2 Helse, forebygging og behandlingKulturSamfunnets kulturelle grunnlagKulturKultur, språk og mangfoldPortefølje Velferd, kultur og samfunnPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Klima- og polarforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonFornyelse og innovasjon i offentlig sektorMiljø og naturmangfoldKulturminner og kulturmiljøerReiselivReiselivsnæringenIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingKlimaGlobale klimautfordringerReiselivOpplevelser og tjenesterGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneIKTUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapVelferdLevekår og befolkningsutviklingUtviklingsarbeidGrunnforskningKulturSpråk, medier og kommunikasjonKulturMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerKulturVitenskap og samfunnPortefølje HelseMiljø og naturmangfoldKlimaUtdanningUndervisning og læringForskning og innovasjonMiljø og naturmangfoldAnnen miljøforskning (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 Utdanning og livslang læringLTP2 Innovasjon i stat og kommuneHelseVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerKlimaVelferd, arbeidsliv og utdanningGlobale utfordringerHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Utdanning og kompetanseInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivAnvendt forskningVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingLTP2 VelferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferdMigrasjon, innvandring og integreringUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelse