Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forskningsinnovasjoner i Norske Gartneri produkter, FING

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

210483

Prosjektperiode:

2011 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektdeltakerene ser at det vil kunne bli produsert høyverdi-produkter av grønnsaker som i dag går til dyrefor eller simpelthen blir dumpet. Avhengig av ulike sorter og årsvariasjoner vil svinnprosenten variere for veksthusgrønnsaker i Norske gartnerie r, men det er enighet om at det kan være i overkant av 10 %.i gjennomsnitt. Dette representerer trolig 30 millioner i tap for næringen. Lite har vært gjort med hensyn til denne tapte inntekten som i dag går til deponering. Grunnen til at denne type svinn ikke har blitt benyttet tidligere er at størrelse på et veksthusgartneri i Norge normalt er 1-3 daa og at gartneriene ligger spredt. I dette prosjektet er det med aktører med helt andre størrelser lokalisert i nærheten av hverandre. Nordens største gart neri, Miljøgartneriet ønsker sammen med Wiig gartneri å kunne videreforedle en del av sine produkter inkludert mye av det som i dag er svinn. Dagens frasorterte varer skyldes feil fasong, farge eller at det i perioder av sesongen kan være produksjonstoppe r i markedet, som ikke blir solgt. Dagens svinn er lite ressursvennlig og produsentene ønsker en avtager og en mulig ventil for å få en bedre økonomi samt å få en ytterligere bedre miljøprofil. Mathuset Holmens er en fleksibel næringsmiddelbedrift, som er lokalisert 20 minutters bilavstand fra gartneriene. Holmens søker etter nye produkt linjer som kan passe inn i deres måltidsløsninger. Mathuset Holmens dekker både Horeca og dagligvare markedet med alt fra enkle bearbeida produkter til komplette server ingsklare retter. Det planlagges utvikling av nye emulsjonsprodukter som kan komme inn under ulike kategorier som ferske sunne lavfett-supper, sauser eller pesto fra overskuddgrønnsaker. Prosjektet skal samtidig fremskaffe ny kunnskap om opptak og effekt av bioaktive komponenter fra ulike sorter tomat og paprika som inngår i de planlagte emulsjonsproduktene. Sammen ønsker partnerne å utvikle ideer, og å ta i bruk disse, for å skape verdier i fremtiden.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram