Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimised fatty acid profile in pig meat.

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektnummer:

210637

Prosjektperiode:

2011 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

For delmål 1 var målet å finne fettsyresammensetningen i IMF og spekk med NIRS. Vi analysert ~1200 råner for fettsyresammensetning i spekk. Det er brukt en nyutviklet metode for prøvepreparering av fett fra testrånene, og det er foretatt en utvida NIRS-analyse av fettsyresammensetningen i spekket for disse dyrene. Et viktig mål i dette studiet har vært å måle IMF på levende dyr (in vivo), siden dette er av stor verdi i et avlsprogram. Mange dyr testet og fenotyper på seleksjonskandidatene, vil gi en mer balansert seleksjon for kjøtt- og slakteegenskapene. Computertomografi (CT) har vist seg å ha godt potensial til å måle IMF i kjøttprøver post mortem og i stykningsdeler, men in vivo analyser i vårt studie viser at bildekvaliteten er for dårlig og prediksjonsresultatene (PLS regresjon) ga en R2 på bare 0,20. NIRS predikert IMF er brukt som referansemetode. Ultralyd har også vist seg å være egnet til IMF-analyse på kjøttfe og feite svineraser. Ultralyd er i vårt prosjekt testet for IMF-måling in vivo på bedøvede dyr i forbindelse med CT-skanning, og igjen på våkne/oppreiste dyr dagen før slakt. NIRS predikert IMF ble også her brukt som referansemetode, og utprøvningen av Ultralyd for IMF-analyse ga en R2 på 0,35. Vi har jobbet godt med dette delmålet, og bruken av dataene er omtalt videre under delmål 2. For delmål 2 har vi i prosjektperioden totalt genotypet 10402 Landsvin og 5540 Duroc (60 K, SNP Array Ilumina). Utviklingen av den nye genetiske seleksjonsmetoden har resultert i at vi beregner en ny slektskapsmatrise, basert på SNP-genotypeinformasjon. Den enombaserte slektskapsmatrisen brukes sammen med fenotyper, for å beregne genomisk estimerte avlsverdier, GEBV'er. Etter mye testing og utvikling ble genomisk seleksjon implementert for alle kjøttkvalitetsegenskaper og alle korrelerte egenskaper i avlsprogrammene for Norsk Landsvin og Duroc i januar 2014. Resultater viser at prediksjonsevnen øker med om lag 74 % for IMF. Sikkerheten på avlsverdien øker fra 0,36 til 0,63 for samme egenskap, og dette gjør at vi får en mye sikrere avlsverdi på levende seleksjonskandidater, som er et viktig mål i prosjektet. Videre er det gjort et en simulering for å finne verdien av å bruke CT og Ultralyd predikert IMF, som et tillegg til NIRS predikert IMF som er dagens metode. Tilleggseffekten var marginal. For NIRS predikert fettsyresammensetning har vi beregnet arvegrader på C16, C18:1 og C18:2 n6 til å være 0,21, 0,42, 0,62 (SE 0,12; N=646) på Landsvin og 0,86, 0,52 og 0,68 (SE 0,17; N=444) på Duroc. Vi avdekket noen SNPer på kromosom 4 og 14 med stor betydning for fettsyresammensetning. Disse er funnet med genome-wide association study (GWAS) metodikk. Med et signifikansnivå på p<0.0001 fant vi 70 signifikante SNPer for c16:0, 72 for c16:1, 77 for c18:0, 62 for c18:1, 68 for enumettede og 78 for mettede hos Duroc. For alle egenskapene var tre av de signifikante SNPene på SSC4 (~63.9 Mb) mens resten av de signifikante SNPene lå på SSC14. QTL-regionen på SSC14 var mellom 118.0-124.4 Mb for alle egenskapene unntatt c16:0, hvor den var mellom 118.0-132.3 Mb. De mest signifikante SNPene for de ulike egenskapene forklarer mellom 60 og 90 % av den genetiske variansen og mellom 28 og 60 % av den fenotypiske variansen. Disse SNPene ligger koblet til et enzym som heter stearoyl-CoA desaturase (SCD) som omdanner C18:0 til C18:1 n-9, og C16:0 til C16:1 n-9 i fettvevet som en del av de novo syntesen av fett i griser. For delmål 3 ble det designet et kraftfôr med tanke på å produsere et svinekjøtt med et omega-6/omega-3 forhold på under 4 og et selennivå på høyde med fisk. Dette lyktes vi med. Ideen bak kraftfôret var som følger: Grisene ble testet på et fôr med høy andel raps, både rapskake og hel raps. Når det gjelder kjøttkvalitet var det ingen forskjell i teknologisks kjøttkvalitet mellom standardgris og rapsgris. Teknologisk fettkvalitet er imidlertid forskjellig. Fett fra rapsgrisen er mykere og lettere å skjære i. Endringer i fettsyreprofil er som følger: Rapsgrisen har i snitt 42% økning i langkjeda omega-3 fettsyrer (LC n3) i fettet og i snitt 20% økning i LC n3 i kjøttet. Rapsgrisen har en økning av C18:3 omega-3 i fettet på ~ 199% og i kjøttet på ~ 141%. Det totale omega-6/omega-3 forholdet var 4,8 i kjøtt og 3,8 i spekket. Generelt ble det mer PUFA (48%), mer MUFA (4%) og mindre SFA (-19%) i spekket. Dette er positivt for human ernæring. For delmål 4 (Nye sunne kjøttprodukter) En rekke kjøttprodukter er testet. Smaksmessig var det ingen forskjell mellom produkter laget av standardgris og rapsgris når svinekjøttet var ferskt. Rapsgrisen har lavere smeltepunkt på fettet. Dette er løst prosessteknisk. Det er også foretatt et lagringsforsøk på 10 mnd gammelt kjøtt, der rapsgrisen viste noe dårligere lagringsevne, som også er forventet ut fra fettsyreprofil. To masterstudenter ved NMBU-IKBM har skrevet masteroppgave med fokus på konsistens i pølser i samarbeid med Nortura.

With this project, Nortura will receive access to slaughter pigs with a changed fatty acid profile, which is highly innovative for the pig meat industry. All actions will be tested towards overall meat and fat quality traits, with the main goal being to p roduce pig meat products with a better technological quality and a favourable fatty acid profile for human nutrition. Pig meat high in MUFA, mainly omega-9 oleic acid with an optimal omega-6/omega-3 PUFA ratio, is assumed to be favourable for nutritio nal, palatable and technological qualities for pig meat products. In addition, the pigs should have high lean meat content and an optimal level of intramuscular fat. Our hypothesis is that omega-9 is most efficiently increased with breeding, while the ome ga-6/omega-3 PUFA ratio is most efficiently decreased with a new diet for the pigs. To achieve these goals, a combination of genetics and feeding-related actions will be tested in this project. For all traits, the quantity and fatty acid composition of s ubcutaneous and intramuscular fat, the fat moisture content of subcutaneous fat and the prediction abilities for new, rapid measuring methods will be tested with computed tomography, ultrasound and near-infrared spectroscopy. A new genetic selection met hod for pig meat quality traits will be developed using a combination of traditional breeding and genome-based selection. Norwegian Landrace and Duroc pigs will be used for these genetic analyses. The feeding-related activity will be feeding experiments c onducted with a greater use of locally produced oilseeds such as canola oil from rapeseed, which has a high level of omega-3 and a low level of omega-6 fatty acids. Finally, this project will attempt to develop new high-quality dried ham, sausage and sm oked sausage products with respect to a optimised fatty acid composition. These products will be thoroughly investigated to be the best for eating quality for choosy consumers, as well as optimising the fatt

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram