Tilbake til søkeresultatene

KULVER-Kulturell verdsetting

Ruin memories: nettsted og utstilling

Tildelt: kr 0,10 mill.

Ruin Memories-prosjektets nettsted - ruinmemeories.org - framstår i dag som et aktivt og godt besøkt nettsted. Gjennom denne prosjektsøknaden ønsker vi å videreutvikle ruinmemories.org gjennom tre satsinger: 1) utvikle stedet til en sentral kanal for form idling av egen og annen relatert forskning; 2) profesjonalisere og forbedre nettstedets design og tilgjengelighet, innkludert utvidete og forbedrete muligheter for audiovisuelle presentasjoner; 3) lage en nettbasert utstilling (med lansering ved utgangen av 2012) der resultater fra de ulike delprosjekter blir presentert i et enhetlig design og på en alternativ og nyskapende måte.

Budsjettformål:

KULVER-Kulturell verdsetting