Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Støtte til språkvask og ferdigstilling av bokmanuset "Kolonitid" på engelsk

Tildelt: kr 30 000

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform