Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Systems of Tax Evasion and Laundering (STEAL): Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy

Tildelt: kr 6,4 mill.

STEAL-prosjektet dreier seg om globale formuekjeder (?global wealth chains?), nærmere bestemt om hvordan formueskaping og -opprettholdelse ofte fører med seg bortgjemming og tilsløring av informasjon. Begrepet globale formuekjeder er et policy-uttrykk avledet fra det mer etablerte globale verdikjeder (?global value chains?). Forskning på globale verdikjeder har fått støtte fra internasjonale organisasjoner som Verdensbanken og OECD. Fokuset i forskning på verdikjeder er å forbedre informasjon i produksjonsprosesser. Globale verdi- og formuekjeder kan være svært forskjellige med tanke på kompleksitet og forholdet mellom kunder, tilbydere og reguleringsmekanismer. Kjedene kan inkludere en rekke aktiva og tjenestetilbydere, fra enkle skallselskaper, til stiftelse- og eiendomsplanleggere og svært komplekse og velkjente multinasjonale selskaper. I STEAL-prosjektet har forskerne gjort feltarbeid for å undersøke hvordan kapital beveger seg gjennom globale formuekjeder i Afrika, Øst-Asia, Sør-Amerika og i hjertet av OECD, inkludert i Norden. Mesteparten av denne forskningen har vært intervjubasert, og også dekket tidligere konfliktområder. Forskerne har sammenliknet og analysert investeringsdata. Arbeidet har munnet ut i fire bøker, alle på velrennomerte forlag, og artikler i ledende tidsskrifter som American Journal of Political Science, Theory and Society, og flere artikler i Review of International Political Economy. Prosjektets nøkkelartikkel er publisert i open access, og er dermed fritt tilgjengelig. STEAL-forskerne har presentert arbeidet sitt for norske myndigheter og utenlandske funksjonærer, med utgangspunkt i temaene skatteunndragelse og bekjempelse av hvitvasking. Vi har hatt kronikker på trykk i Foreign Affairs, The Washington Post og Aftenposten. STEAL-prosjektet har utviklet nye konseptuelle og analytiske verktøy. Særlig har konseptet globale formuekjeder (?global wealth change?) med dette blitt innført i policy-språket, og bidrar til mer systematiske diskusjoner om skatteunndragelse blant bedrifter og eliter.

STEAL identifies Global Wealth Chains that articulate activities and relations between individuals or international entities, developed countries, developing countries, and tax havens. To locate and identify the links in Global Wealth Chains, the research question for the project is: (RQ): What governance mechanisms and economic relationships determine the articulation of Global Wealth Chains? The response to the research question will proceed via an assessment of five hypotheses. They are as follows: (H1 MARKET) GWCs are more likely to be located in jurisdictions highly compliant with international law rather than in those simply offering low tax and secrecy in a regulatory race to the bottom. (H2 MODULAR) If GWCs are to be maintained, offshor e providers must increasingly customise services for particular market segments (High Net Worth Individuals, for example). (H3 RELATIONAL) GWCs are more likely to follow the geography of colonial relationships, involving long-established trust networks which constrain microstates? development strategies. (H4 CAPTURED) If GWCs are to be maintained, investors must place less focus on capturing the regulatory process and focus more on the corporate innovation process. (H5 HIERARCHY) If regulation foc uses on the legal profession, it is likely to interrupt processes of legal innovation and the influence of this group on international rule-making to trace and regulate GWCs. These hypotheses and the key research question will be assessed through an inve stigation of six cases that are divided up among the research team. The division of work among the researchers is based on four regions and two cases: Europe (Seabrooke and Wigan); East Asia (Palan and Ali), East Africa (De Carvalho and Waris), and Wester n Hemisphere (Sharman and Marshall). The cases are: Anti-Money Laundering and Tax Evasion (Tsingou); Mapping GWCs and Offshore Financial Innnovation (Rafferty and Wigan).

Budsjettformål:

NORGLOBAL-Norge - Global partner