Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Two Ways to Increase Student Interest for Mathematics and Science in Education

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

212299

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2016

Geografi:

Prosjektet undersøker muligheten for å øke interesse i matematikk på ungdomsskolen. Vi prøver ut tre intervensjoner som ser lovende ut til dette formålet: (1) Eksempelvalg er en metode utviklet på Universitetet i Bergen hvor elevene kan velge et eksempel å jobbe med. Hvert eksempel illustrerer det samme matematiske prinsippet, men er tematisk ulike. I våre undersøkelser dreier dette seg om sannsynlighetsregning. (2) Relevansintervensjon ble utviklet i USA og har blitt testet med suksess. I denne metoden blir elevene forklart hvordan læringsmaterialet er relevant for dagliglivet. (3) Personalisering, der innholdet i læringsmaterialet blir tilpasset personlige interesser og preferanser. Vi har gjennomført fire store eksperimentelle undersøkelser med til sammen rundt 2000 elever om disse problemstillinger. Resultatene av undersøkelsene viser at eksempelvalg og kontekstpersonalisering er to effektive metoder for å øke interesse. Det var ikke nok å bare presentere interessante eksempler og en form for personalisering som knytter læringsmateriale og oppgaver til hverdagslivet var ikke heller effektivt. Dessuten ble det funnet at relevansintervensjon er bare effektivt hvis ikke kombinert med eksempelvalg -- noe som kunne føre til kognitiv overbelastning. Vi har også funnet forskjeller i individuell interesse mellom jenter og gutter. Prosjektet er relevant for undervisere på alle skoletrinn, men særlig for ungdomsskolen. Våre funn kan føre til nye undervisningsmetoder og til modifiserte læremidler, både i papirform og digitalt, i matematikkundervisningen. Sigve Høgheim presenterte noen av disse funnene i april på den årlige AERA-konferansen i Chicago. Marina Hirnstein presenterte funn om eksempelvalg og relevansintervensjon på EARLI-konferansen 2015 i Limassol. Rolf Reber presenterte prosjektet til en delegasjon av kunnskapsdepartmentet som besøkte det pedagogiske instituttet på Universitetet i Bergen i høsten 2014. En artikkel er publisert i tidsskriftet "Contemporary Educational Psychology", to andre er under vurdering. Et annet manuskript er i arbeid og skal sendes inn innen en måned. Prosjektlederen Rolf Reber har ferdigstilt et bokmanuskript om "Critical Feeling" som bygger på kritisk tenkning men ikke utelukker følelser men prøver å optimere dem for å få bedre personlige og samfunnsmessige utfall. Boken er planlagt å bli publisert i våren 2016 ved Cambridge University Press. Han også hadde foredrag om Critical Feeling samt noen resultater fra prosjektet på University of Southern California i November 2015 og et foredrag om aha-opplevelser som tiltak å øke interesse på Mind Research Institute i Irvine, California. Dessuten sendte han inn et teoretisk manuskript om rollen av processing fluency i pedagogikk, noe som er relatert til prosjekttemaet. En god populærvitenskapelig framstilling av denne problemstillingen og noen svar fra prosjektet finnes i en artikkel i Aftenposten som fikk gode tilbakemeldinger, skrevet av Sigve Høgheim, en at PhD-studentene i prosjektet: http://www.aftenposten.no/viten/Matematikkinteresse-En-annerledes-utfordring-i-skolen-8052163.html I boken "Critical Feeling", skrevet av prosjektlederen Rolf Reber og utgitt hos Cambridge University Press (2016), kapittel 8 er viet kritisk følelse på skolen, herunder intervensjoner for hvordan lærere kunne øke interesse med de tre metoder utforsket i prosjektet. Et annet, kort kapittel i en populærvitenskapelig bok om "Hverdagslivets psykologi", skrevet av prosjektlederen Rolf Reber og publisert i PAX-forlaget, beskriver forskningsresultater fra prosjektet og diskuterer relevansen for skolehverdagen.

Lack of motivation in middle school has been identified as one of the most urgent problems in the Norwegian educational system. The basic idea of the proposed project consists in developing and testing interventions that make mathematics and science instr uction more interesting and thus motivates students to learn. In collaboration with Judith Harackiewicz (University of Wisconsin--Madison), we examine two recently developed teaching methods to increase interest: Example choice (developed by us) and relev ance intervention (developed by Harackiewicz), in two subprojects. Example choice makes learning of formal principles interesting by providing students with different contents they can choose from and then connecting these contents to the principle to be learned. Relevance intervention makes learning of principles interesting by relating them to goals related to and relevant for students' everyday life. Subproject 1: Examining the effects of combination of example choice and relevance intervention on int erest and learning. This subproject includes three studies: (1) Combined effects of example choice and active relevance intervention. (2) Combined effects of example choice and passive relevance intervention. (3) Implementation of relevance intervention a t school. Subproject 2: Examining the effects of personalization in connection to example choice or relevance intervention. This subproject includes three studies: (1) Effects of personalization on interest and learning and comparison to example choice. (2) Development and study of personalized relevance intervention. (3) Implementation of example choice and personalization at school. The significance of the projects lies in exploring new methods of making contents interesting by connecting what student s have to learn with the contents and goals they are interested in. The project may pave the way to completely new approaches to increase motivation at Norwegian schools and thus helps solve a major problem.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren