Tilbake til søkeresultatene

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

PROFIT del 2 Forsker - Prosjekt Fremtidens Intermodale Terminaler (192908)

Tildelt: kr 0,61 mill.

PROFIT (Prosjekt Fremtidens Intermodale Terminaler) er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt i SMARTRANS-programmet med CargoNet, Oslo Havn, Schenker, Jernbaneverket, Bring Logistics, LTL, ErgoGroup og SINTEF som partnere. Prosjektets visjon er å utvikle ter minalfunksjonen fra et opplevd kostnadssenter til et midtpunkt for verdiskaping i fremtidens intermodale logistikknettverk. Hovedmålet er å utvikle og realisere neste generasjons styringssystemer for intermodale terminaler ved å utnytte muliggjørende ny t eknologi. Intermodal godstransport er bevegelse av varer i samme fraktenhet eller kjøretøy ved hjelp av suksessive transportmoder uten håndtering av varene ved skifte av transportmode. 90 % av all gods håndteres med kombitransport noe som stiller krav t il de intermodale terminalene som skal håndtere omlastingen. Terminalene skal ivareta interesser til vareeiere, transportører (bil, båt, bane) og den egne terminalorganisasjonen. PROFIT benytter Oslo Havn og Alnabruterminalen med tilhørende bedriftscluste r rundt Alnabru som forskningscase, i tråd med Forslag til Nasjonal Transportplan 2010-2019 som slår fast at det er nasjonal interesse å legge til rette for effektiv terminaldrift og god arealtilgang i Oslo Havn og på Alnabruterminalen. PROFIT skal trekk e på kunnskap fra det beste innen produksjonskonsepter, styringsmodeller og prestasjonsmåling for å skape et effektivt operativt terminalsystem, utvikle et helhetlig prestasjonsmålingssystem, bedre samarbeidet og koordineringen i logistikknettverket, og u tvikle verdiøkende tilleggstjenester for fremtidens terminal. Bruk av ny teknologi (RFID, sensorteknologi, mobilteknologi etc) gir mulighet for økt informasjonsdeling og samhandling mellom aktører i logistikknettverket. Forskningen baserer seg på aksjonsf orskning og gjennom tverrfaglighet skal prosjektet bidra til samskapt læring for å skape innovasjon og realisere løsninger hos deltakende bedrifter. PROFIT går over 3 år med oppstart i 2009.

Budsjettformål:

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS