Tilbake til søkeresultatene

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

1814 - Historien nedenfra

Tildelt: kr 0,25 mill.

Historikeren Odd A. Storsveen etterlyser "nærmere forskning omkring den folkelige opplevelsen av begivenhetene både sentralt og lokalt, og endelig forskning i hvordan og hvorfor en fredelig, demokratisk prosess med valg og beslutninger faktisk kunne funge re i et folk som ikke hadde opplevd annet enn eneveldige befalinger ovenfra." Vi ønsker å registrere og formidle kunnskap om folkelig og lokal opplevelse av 1814 ved å foreta en metodisk gjennomgang av all tilgjengelig lokal- og regionalhistorisk litter atur i Norge. En helhetlig og systematisk registrering og formidling av den foreliggende kunnskapen vil være en grunnleggende forutsetning for å kunne drive forskning omkring den folkelige opplevelsen og demokratiske funksjonen til 1814-begivenhetene, sli k Storsveen etterlyser. Prosjektet består av tre delprosjekt. For det første vil vi gjennomføre en fullstendig registrering av det som er utgitt om 1814 på lokalt og regionalt nivå. Dette arbeidet skal resultere i en kommentert bibliografi over den lokal - og regionhistoriske litteraturen om 1814. Bibliografien skal skrives løpende på nettstedet Lokalhistoriewiki.no, som driftes og administreres av instituttet (NLI). Bibliografien skal også publiseres i bokform. Som en innledning til bibliografien, og som et annet delmål, vil vi utarbeide en vitenskapelig innledningsartikkel. På basis av avbibliografien vil artikkelen analysere den folkelige deltakelsen i 1814 og drøfte forholdet mellom det lokale og nasjonale nivået i begivenhetene som ledet opp til 181 4. For det tredje vil vi i forbindelse med utgivelsen av bokutgaven arrangere et éndags lanseringsseminar, der temaet skal være Grunnloven, allmuen og lokalsamfunnet. Seminaret skal være åpent for alle, men de primære målgruppene vil være forskere og for midlere av lokalhistorie innenfor universitets- og høgskolesektoren og ABM-sektoren. NLI kan fungere som nasjonalt nav overfor andre norske fagmiljøer og koordinere ressurser og samaordne faglige initiativ.

Budsjettformål:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Finansieringskilder