Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Syntese av isotopmerkede narkotika og legemidler som standarder for forensisk og farmasøytisk analyse

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

212862

Prosjektperiode:

2011 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Syntesen av merket cocaine og cocaine metabolitter ble ferdig samt 15 nye metabolitter av spice. Eksamen ble bestått for faget Medisinsk kjemi og kandidaten er nå ferdig med alle studiepoengene. Artikkel 1 er ferdig til innsending og vil bli sendt inn i l øpet av november. Arbeidet med artikkel 2 er også godt påbegynt og denne vil bli sendt inn på nyåret. Har også vært på to seminar i løpet av året og presentert resultater fra arbeidet, TIAFT seminar i Madeira, Portugal og MS møte på Hafjell.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd