Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Impact of Social Media on Agenda-Setting in Election Campaigns: Cross-Media and Cross-National Comparisons.

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektet har studert hvordan sosiale medier påvirker politisk valgkamp i norge og internasjonalt. Sentrale spørsmål var i hvilken grad sosiale medier bidrar til en mer inkluderende og offentlig debatt, i hvilken grad sosiale medier overtar deler av de tradisjonelle medienes dagsordensettende makt, og om de nye kanalene påvirker forholdet mellom politikere og velgere. Prosjektets hovedfunn - Sosiale medier bidrar til personifisering av politikken fordi profilene på sosiale medier er personlige og det personlige skaper størst engasjement blant brukerne. Personifiseringen er spesielt merkbart i partiorienterte politiske system som det norske. - Sosiale medier representerer en mulighet til å omgå redaksjonelle prosesser, og gir politikere dagsordensettende makt i forhold til etablerte medier. - Sammenlignet med USA bruker norske politiske ledere sosiale medier på en mindre elitistisk og mer folkelig måte. I begge land brukte politikerne sosiale medier til imagebygging, der de viser frem mer personlige sider av seg selv. Likevel er norske politikere mer uformelle og joviale. - Norske politikere utmerker seg ved at de er mer interaktive og dialogiske på sosiale medier, noe som kan forklares med den norske mediesystemet og den norske politiske kulturen. - Sosiale medier erstatter ikke etablerte medier, og TV er for eksempel fortsatt det viktigste mediet i valgkamp, men sosiale medier endrer måten vi bruker TV og alle andre medier på og opererer i et samspill med disse slik at vi får et mer hybrid medielandskap. - Sosiale medier er hierarkiske og bidrar til en viss grad til å legitimere makt og maktposisjoner på andre arenaer, og er ikke nødvendigvis arena for en mer demokratisk offentlig debatt. - Folkelig engasjement er tydeligst på Facebook, der terskelen for deltakelse er lavere enn f.eks. Twitter og flere ytrer seg. Det er ofte følelsesmessige og polariserte politiske debatter som genererer størst engasjement. - Sammenlignet med andre land er det mindre ekkokammer-tendenser i Norsk Twittersfære og flere bevis på at det eksisterer en fellesarena, ofte relatert til kringkastingsmedier.

Social media not only serve as arenas for debate and discussion, they are also increasingly integrated in inter-media agenda-setting, as they serve as input to the mainstream media. Political actors as well as citizens use them in order to draw attention to issues and manage their public images. The increasing cross-mediality between the social media and the mainstream media can be described in terms of creating "hybrid public spheres" in which the social and mainstream media overlap and interact. The pro ject takes a cross-media and cross-national approach, by researching political communication in election campaigns in Australia, Norway, Sweden and USA. The project has one overall and three sub-RQs: What characterizes the dynamics between social media a nd mainstream media in political agenda-setting, and how does this dynamic impact the relationship between politicians and voters in different political systems? -What characterizes politicians' use of social media as a tool of political communication i n countries of different size and with different election systems, and to what degree has political debate migrated from mainstream media to social media? -What characterizes the dynamics between social media and mainstream media in agenda setting during election campaigns, and to what degree do journalists in different nations relate to and incorporate social media as editorial raw material? -What characterizes the 'hybrid public sphere' in the intersection between social media and mainstream media, and to what degree are traditional power hierarchies and elite domination challenged in the new hybrid public sphere? The project is designed as five integrated work packages. The first four packages will be studies of the interaction and inter-media agen da-setting processes in election campaigns in the selected countries, while the fifth will compare findings and develop cross-national analyses.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam