Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Studia musicologica norvegica

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektnummer:

213321

Prosjektperiode:

2012 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Se vedlegg A.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform