Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Produksjonsstøtte til Open-Access-tidsskriftet FORMakademisk 2012

Tildelt: kr 60 016

Open Access-tidsskriftet FORMakademisk har som hovedmål å publisere forskning av høy kvalitet innen design og designdidaktikk. FORMakademisk er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen desi gn og designdidaktikk, slik som industridesign, visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign, arkitektur, landskapsarkitektur og urbanisme, og utdanning i design på alle nivå fra barnehage til doktorgrad. FORMakademisk har som mål å skape et forum for utvek sling av forskningsresultater og konsepter på tvers av ulike designkulturer og designpraksiser, innen designteori og designhistorie, praksisbasert forskning og designdidaktikk. Design sees som et generisk begrep, i betydningen menneskeskapte gjenstander o g de prosessene som ligger bak. Dette åpner for at forskere med ulik designidentitet kan samles i et forskningsfelleskap under en felles fane. Det søkes om støtte til drift av tidsskriftet.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform