Tilbake til søkeresultatene

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Moral and democratic education - Building ethical schools and teaching practices

Tildelt: kr 99 999

Prosjektnummer:

213483

Prosjektperiode:

2012 - 2012

Geografi:

Målet er å arrangere det forskarsymposiet som Special interest group 13 'Moral and Democratic Education' (Sig 13) i European Association for Learning and Instruction (EARLI) har kvart andre år; dvs. 18-21 juni 2012 på NLA Høgskolen. Dessutan å legge til r ette for publisering, samt å styrke forskinga ved eigen institusjon. Tittelen på konferansen er 'Moral and democratic education - Building ethical schools and teaching practices'. Prioritet vil bli gitt til forfattarar av presentasjonar. Så langt plasse n tillet er det opent for påmelding for deltakarar som ikkje deltar med presentasjonar. Keynoteinnlegg er ved Professor Jean-Patry og professor em. Trygve Bergem. Vår invitasjon er formulert slik: SIG 13 addresses questions of moral and democratic educ ation from a scientific perspective with a particular focus on theoretically founded empirical research. Moral and democratic competences are key issues in today's society. However, moral and democratic education mostly play a minor role in teaching, and even where it is seen as important, it is usually not based on research outcomes. The aim of SIG 13 is to promote research based moral and democratic learning, development, and education, both in school and outside. All submissions in field of moral and d emocratic education are welcome. We particularly invite presentations within the priority topics of the symposium: How to build ethical schools? How to integrate values and knowledge in education? What are the possibilities and limitations? For empirica l or theoretical papers/ posters participants will need to prepare: (a) An extended summary of 600-1,000 words, detailing the aims, methodology, findings, and theoretical and educational significance of the research. This extended summary is the basis for the reviewers. (b) An abstract of 100-250 words. Abstracts/proposals submission deadline: 1 February 2012. Further information on the symposium's website on http://www.sig13.org/Bergen/.

Budsjettformål:

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap