Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Aiming for remission in RA: a randomized trial examining the benefit of ultrasonography in a clinical tight control regimen

Tildelt: kr 6,4 mill.

ARCTIC-studien er en nasjonal, randomisert, klinisk, multisenterstudie av pasienter med nydiagnostisert leddgikt som ble gjennomført fra 2010 til 2015 ved elleve revmatologiske avdelinger fra alle helseregioner i Norge. Totalt ble 238 pasienter randomisert til to behandlingsstrategier i ARCTIC-studien. Begge gruppene ble behandlet med en ny behandlingsstrategi der pasienten kommer tidlig til behandling og får tett, individuell oppfølging med aggressiv medisinering. Den ene gruppen ble i tillegg undersøkt med ultralyd. Hypotesen var at bruk av ultralyd til å avdekke subklinisk inflammasjon ville gi enda bedre behandling, men primæranalysen viste ingen tilleggseffekt. Uavhengig av ultralydbruk ga den nye aggressive behandlingsstrategien oppsiktsvekkende gode resultater for pasientene ettersom to av tre ble tilnærmet symptomfrie. Til sammenligning var det bare en fjerdedel av leddgiktpasienter som oppnådde lignende resultater før studien startet. ARCTIC-studien viser at tidlig behandling med sykdomsmodifiserende medikamenter, tett oppfølgning og målstyrt behandling fører til svært lav sykdomsaktivitet, minimal progresjon av leddskade, opprettholdelse av fysisk funksjon og fortsatt høy deltakelse i arbeidslivet. Om leddgikt og ARCTIC-studien - Leddgikt (Revmatoid artritt) er en vanlig revmatisk sykdom som rammer mellom 0,5 og 1 % av befolkningen - Det finnes ingen kur mot leddgikt, men medisinsk behandling kan begrense eller stoppe betennelse, og dermed redusere symptomene og forhindre skade på ledd - Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Revmatikerforbund, AbbVie, UCB, Pfizer, MSD og Roche - Hovedresultatene ble publisert i august 2016 i The BMJ, som er et av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrifter og et av de fire store generelle medisinske tidsskrifter - Totalt 5 Ph.D stipendiater jobber med å analysere data fra ARCTIC-studien - ARCTIC-studien ble ledet av overlege og professor Espen A. Haavardsholm ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Background and objectives: The ultimate goal of rheumatoid arthritis (RA) treatment is remission, i.e. an absence of signs and symptoms of the disease. However, the optimal way of reaching this goal is not known. This study will assess if the use of a tre atment strategy incorporating information from ultrasonography (US) assessment will allow for better outcomes of patients with RA, than a strategy based on clinical and laboratory assessments alone. Methods: The study is designed as a randomized, multi- centre, prospective clinical trial of 2 years duration aiming at clinical and radiographic remission in patients with early RA. Treatment adjustments must be made according to a pre-specified dosing regimen, based on change in the Disease Activity Score ( DAS). In the ultrasonography group, the physician may overrule the decision based on the DAS and change therapy based on US findings. R&D challenges: US is an imaging modality which application is rapidly growing. It has a number of advantages over other advanced imaging techniques such as MRI, including low cost, good accessibility, and ability to scan many joints in a short period of time. However, the additional benefit of this approach in terms of patient outcomes has not been demonstrated. Thus, cla rification is needed if the use of US leads to better care for RA patients, and whether it is cost-effective. Application potential: The results of this study are expected to have a large international impact, regarding which treatment strategy should be applied in early RA to reach remission and halt radiographic progression. The results will have an impact on how rheumatology out-patient clinics should organize their care of RA-patients, and especially what place US should have in clinical practice. Re sults from the secondary analyses will provide important knowledge about prognostic factors, the burden of illness and important aspects of health economics related to treatment of early RA.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering