Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socioeconomic significance of developmental projects in Northwest Russia: the INsiders' POINT of View

Tildelt: kr 2,3 mill.

Russiske myndigheter har satt i gang flere moderniseringsprosjekter i Murmansk-regionen. Bland hovedtiltakene rundt den planlagte gassutvinninga i Stockmann-feltet var utbygginga av havna i Murmansk, samt av jernbanenettet og motorveiene i regionen. Slike prosjekter har utvilsomt innflytelse for den yngre generasjonen og deres valg om å etablere seg i regionen eller forlate den. Vi prøver å belyse dette fra flere sider. Vi ser nærmere på rådende holdninger og vurderinger hos de yngre og urbane; på hvordan boligstøtte- og andre sosiale tiltak blir tatt imot i gruvebyen Revda, et ensidig industristed med usikker fremtid; og ikke minst på konsekvensene av utviklingen av tundra-turismen for den samiske befolkningen i området. Så langt viser resultatene at insiderne er skeptiske til sosiale tiltak, at utviklingsprosjektene bringer inn arbeidskraft sørfra og i liten grad inkluderer lokal befolkningen, at de ikke gjør regionen mindre avhengig av olje- og gasstilførsel og at turismen forblir underutviklet fordi det mangler infrastruktur. Observasjonene som vi har gjort tyder også på at lokalbefolkningen finner sine egne, ofte uformelle strategier uavhengig av de store regionutviklingsprosjektene som settes i gang.

This project aims to investigate how 'ordinary people' on the Kola Peninsula are impacted by the effects of rapid social change produced by state initiated modernization projects within sectors such as oil and gas extraction and processing, mining, transp ortation, as well as other forms of industrial development. It will study the construction of governmental and regional social policies and to what extent they capture social problems that are experienced at the grass-roots level. 'Informal economies', as they emerged during the Soviet era and evolved further till the present, will be a main focus of interest. Within this context we want to know what sense the general public makes of current events, as well as the social policy applications that are adopt ed on a community level, i.e. strategies of resilience or resistance to state-promoted projects. In order to get a reliable and varied picture of present trends, the project will concentrate on a series of different communities on a gradient from the big city (Murmansk) to smaller urbanized areas such as Revda and Teriberka, Severodvinsk, to the smallest tundra village like Krasnoshchel'e, Kanevka, and Sosnovka. The project will seek answers to questions like what will be the fate of formerly secluded vil lages and one-mine towns and key industrial sites in terms of living conditions; will modernization plans improve or aggravate the situation of indigenous peoples; is there anything like a co-management policy likely to emerge taking into account the inte rests of the local and, particularly, the indigenous population? Through this focus on broadly defined social issues the project seeks to balance research efforts against the technological and economic development oriented types of research that seem to d ominate academic work in the region.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder