Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A gene-environment model for the study of the development of mental problems in youths

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

213722

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2016

Geografi:

Psykisk helse omfatter både psykiske lidelser/symptomer og mentale styrker/ressurser. Kunnskap om årsaksforhold bak ungdoms psykiske vansker og ressurser er viktig både for forståelse og intervensjon. Resultater basert på data fra vår tvillingundersøkelse viser at variasjonen i både vansker (opplevd ensomhet) og ressurser (resiliens, eller motstandskraft) i høy grad er forankret i genetiske forskjeller. Årsaker i miljø er knyttet til forhold som virker ulikt på medlemmene i samme familie, mens felles delt miljø ikke kommer ut med noen effekt på disse egenskapene. Symptomer på angst er hyppig forekommende i ungdomsårene, og derfor et mål for både behandling og forebyggende intervensjoner. Basert et utvalg på over 1000 tvilllingpar mellom 12-18 år fant vi en høy grad av arvelighet i angst når den var målt som en kombinasjon av rapport fra mødre, fedre og ungdommene selv. Arvelighetskoeffisienten på angst målt på denne måten var 65% for gutter og hele 74% for jenter, mens den resterende variasjonen var forklart av elementer i ungdommenes miljø som var unik for hver tvilling. Resultatene viste også at hver informant bidro med perspektiver på ungdommene som ikke ble representert hos noen av de andre informantene. Visse psykiske vansker i ungdomsårene henger ofte sammen med andre psykiske vansker, og dette kan komplisere muligheten for bedring og symptomrettet intervensjon. Ett eksempel på symptomer som ofte samvarierer hos ungdom er angst, depresjon og somatiske plager. I vårt tvillingmateriale fant vi at det var mulig å representere disse tre symptomgruppene med en felles latent faktor som i betydelig grad var arvelig betinget (44 %). De tre symptomgruppene hadde også felles miljømessige årsakskilder. 25 % av variasjonen i den latente faktoren hang sammen med miljøbetingelser som var delt melllom tvillingene i hvert par, mens 31 % av variasjonen var forklart av elementer som var unike for hver tvilling i paret. Den latente faktoren ladet imidlertid mest på depressive symptomer og minst på somatiske plager, og hver symptomgruppe hadde tilstrekkelig unike årsakskilder til å støtte at de tilhører ulike lidelser.

Investigation of gene-environment interaction and gene-environment correlations is at the front line of modern behaviour genetics. The present application concerns the funding of a diagnostic interview at age 18 yrs. of the remaining two of all together s even national cohorts of adolescent twins. Method: 2800 twins between the ages of 12 to 18 years and their parents have answered a survey every second year in three waves (3.wave completed by the end of 2011). The survey includes a number of scales assess ing anxiety, depression, somatoform, eating, substance abuse, conduct disorders, school behavior, socioeconomic status, life events, integration in society, parenting style and religious orientation. Resilience, self-efficacy, loneliness and subjective we ll-being are also included as potential mediators and moderators. At age 18, DSM-IV axis I (clinical conditions) and Axis II (personality disorders) will be assessed by means of the structural interview (MINI, life time form and SIDP-R). Childhood trauma and adversity will also be assessed. R&D challenges: Testing a top-down model for GxE interaction and rGE in the relationship between life stressors and mental disorders in adolescence. Application potentials: Longitudinal twin studies on the gene/environ ment interplay in mental disorders play an important role in guiding and validating studies from molecular genetics and animal designs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet