Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bergen Psychosis Project 2

Tildelt: kr 6,6 mill.

Bergen psykoseprosjekt 2 (BP2) er en prospektiv randomisert, kontrollert sammenligning av de antipsykotiske legemidlene amisulprid, aripiprazol og olanzapin uavhengig av legemiddelindustri. Legemidlene har ikke tidligere blitt sammenlignet direkte mot hverandre. BP2 ble utvidet til å bli en multisenterstudie der sentre i Bergen, Trondheim, Stavanger og Innsbruck (Østerrike) inngår, og fikk derfor tilleggsnavnet BP2/ the Bergen-Stavanger-Innsbruck-Trondheim (Best Intro)study. Prosjektet følger pasienter med psykoselidelse i 12 måneder med repeterte tester og undersøkelser. Inklusjon har pågått siden 2012, og den siste inkluderte deltakeren hadde siste oppfølgingspunkt i desember 2017. Prosjektet er nå i analysefasen av data, og resultatene av primære utfallsmål, som er endringer og eventuelle forskjeller mellom studiemedikamentene i forhold til psykosesymptomer, er forventet publisert omkring årskiftet 2018/ 2019. En rekke andre artikkelprosjekter er under utarbeiding eller under publikasjon. Prosjektet har blitt presentert i riksdekkende media, bl.a. i Bergens Tidende http ://www.lmi.no/media/2823249/bt_040312.pdf og NRK Kveldsnytt http://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/nnfa23051913/19-05-2013.

Man har gjennomført en legemiddelutprøving uavhengig av legemiddelindustri/ kommersielle aktører i form av en multisenterstudie, der også et ledende europeisk psykoseforskningsmiljø har deltatt aktivt. På nasjonalt nivå har man gjennom studien etablert et nettverk og en infrastruktur for gjennomføring av nye uavhengige legemiddelstudier. Videre har forskergruppen blitt invitert inn i sentrale europeiske forskningsnettverk og -studier. Man har også gjennomfør prosjektets translasjonelle elementer, det vil si samtidig repetert registrering av kliniske, kognitive, molekylære og hjerneavbildningsmål. Siden juli 2018 er forskergruppen ny partner i SFF NORMENT, med ansvar for farmakologi og intervensjonsforskning. En rekke artikkelprosjekter er under ferdigstilling basert på innsamlede data.

Currently it is not possible to predict which antipsychotic drug will be optimal with regards to effects and side effects for a patient with psychosis. In the Bergen Psychosis Project 2 (BP2) the first-line antipsychotic drugs AMISULPRIDE, ARIPIPRAZOLE an d OLANZAPINE will, independently of the pharmacoindustry, be compared head-to-head in a randomized, pragmatic effectiveness trial with a 12-months follow-up for the first time. The main objectives are to compare effects and side effects in a clinically re levant sample with schizophrenia spectrum and delusional disorders including also patients with comorbid substance abuse in order to establish which should be the preferred antipsychotic agent. The BP2 has also a strong translational emphasis with repeat ed measurements at the same time points of clinical variables, neurocognitive functioning, gene expression, gene products, and functional and structural MRIs. About half of the patients are expected to be drug-naïve at baseline making pre-treatment invest igations and repeated assessments feasible in a substantial proportion. The distinctly different receptor affinities of the drugs facilitate a translational approach whereby different drug effects on the molecular, functional, and structural levels can be associated with specific symptoms and functioning in the search for critical biological substrates of psychosis and drug effects. The results are expected to unveil mechanisms of etiological significance in psychosis and pave the way for a more targeted pharmacotherapy. Patients will be recruited consecutively in three major sites with a joint catchment population of 1,4 million inhabitants: the catchment areas of the Haukeland University Hospital and the St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospita l, Norway; and the Medizinische Universität, Innsbruck, Austria, thus facilitating both national and international cooperation with one of the leading European schizophrenia research groups.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering