Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A randomized controlled trial of a web-based program for prenatal-and postpartum depressive symptoms in new mothers.

Tildelt: kr 3,2 mill.

Denne studien er en randomisert kontrollert studie hvor vi tester effekten av et nett-basert program ("Mamma Mia") på depressive symptomer og velære etter fødsel. Studien startet i juni 2012, og ble avslutttet i juni 2016. Mamma Mia er et universalforebyggende tiltak for alle gravide hvor den primære målsettingen er å forebygge barseldepresjon. I tillegg ønsker vi å se om Mamma Mia også virker helsefremmende i form av økt subjektiv velvære. Mamma Mia tar blant annet for seg viktige temaer som tilknytning, sosial støtte, og partilfredshet. Disse temaene/variablene er kjent for å være relatert til både depressive symptomer og psykisk velvære. Rekruttering til studien startet ca. okt/nov 2013, og ble avsluttet februar 2015. Datainnsamlingen var ferdig mai 2016. Gravide ble rekruttert via sykehus og helsestasjoner en rekke steder i Norge. Deltakerne i studien har fylt ut elektroniske spørreskjemaer i svangerskap (baseline er i svangerskapsuke 25, og T1 er i svangerkapsuke 37) og etter fødsel (T2= 6 uker postpartum, T3=3 mnd postpartum, og T4=6 mnd postpartum, T5= 12 mnd postpartum). 1500 gravide samtykket til å delta i studien. 1256 deltakere fullførte første spørreskjema og kvalifiserte dermed til å bli randomisert til intervensjonsgruppe eller kontrollgruppe. 638 ble randomisert til å delta i intervensjonsgruppen og 618 ble randomisert til å være i kontrollgruppen. Intervensjonsgruppen har prøvd ut Mamma Mia programmet, og kontrollgruppen har fått oppfølging som vanlig. Bearbeiding av datamaterialet startet vinteren 2016, og noen preliminære analyser ble gjort våren 2016. De første publikasjonene av effektevalueringen forventes siste kvartal 2016. Så langt er to artikler publisert på Mamma Mia: Haga, Silje Marie; Drozd, Filip; Brendryen, Håvar & Slinning, Kari (2013). Mamma Mia: A Feasibility Study of a Web-Based Intervention to Reduce the Risk of Postpartum Depression and Enhance Subjective Well-Being . JMIR Research Protocols. ISSN 1929-0748. 2(2) . doi: 10.2196/resprot.2659 Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Brendryen, Håvar; Slinning, Kari (2015). Mamma Mia: From theory to intervention: Mapping the development of an internet intervention for postpartum depression.JMIR Res Protoc;4(4):e120) doi:10.2196/resprot.4858 Samtidig med RCT studien har vi gjennomført en kvalitativ studie hvor vi har intervjuet 66 kvinner som har brukt Mamma Mia. De kvalitative funnene forventes å publiseres i siste kvartal 2016.

Every year 60 000 women give birth in Norway, of whom approximately 10-15% develop moderate to severe depressive symptoms postpartum. That is, more than 6000 women will suffer from what is frequently termed postpartum depression each year. Although not al l women with postpartum depression meet DSM-IV criteria for depression, the negative consequences of PPD can be quite severe for the woman, her child, and her partner. A very low proportion of depressed women are identified and offered help. Recent studie s have shown that interactive internet-based interventions can provide a rich, stimulating, engaging and actively supportive environment, and they have been found effective in treating depression, anxiety, phobias, diabetes, alcoholism etc. At present, no systematic efforts aimed at preventing PPD exist. A web-based intervention program that is tunneled, individualized and interactive is recently developed in Norway with the aim to prevent postpartum depression. The aim of the present project is to conduc t a randomized controlled trial to test the effectiveness of the intervention program. If successful, the program will offer a cost-effective treatment option that can be both far-reaching and easily accessed.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering