Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Contextual and individual factors associated with gambling problems and gambling behavior in adolescence and young adulthood

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektnummer:

213757

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2017

Geografi:

Prosjektet har belyst faktorer som er relatert til start og opprettholdelse av problematisk pengespillatferd. Det har vært gjennomført en longitudinell survey med 17-19-åringer, en større befolkningsundersøkelse, og eksperimenter der effekten av negative gevinster, alkoholinntak og sosial fasilitering ble gjort. Registerdata fra spillterminaler fra Norsk Tipping ble også analysert. De som hadde pengespillproblem rapporterte å bli mer påvirket av reklame enn dem uten. Få tenåringer hadde problemer med pengespill. Holdninger til pengespill var influert av kjønn, venner/families aksept for og erfaring med pengespill. Endringer i holdninger til pengespill var påvirket av holdninger til nære andre, personlighet og atferd. Psykologiske problemer og pengespillproblem så ut til å påvirke hverandre gjensidig over tid. Eksperimentene viste at verken alkoholinntak eller negative gevinster påvirket pengespillatferden, mens når man spilte alene satset man oftere, spilte hurtigere og man tapte mindre over tid sammenliknet med å spille med flere tilstede. Registerdataene viste at pengespillatferd varierte mer der alkohol ble servert. Negative gevinster økte sannsynligheten for å fortsette å spille sammenliknet med tap. Antall spillterminaler i lokalet ser ut til å påvirke pengespillatferden. I alt 6 artikler fra prosjektet er publisert, 5 er innsendt for publisering.

Pathological gambling comprises gambling behavior that persists in spite of severe negative consequences. Identification of both contextual and individual factors that can predict and cause such behavior has important ramifications for prevention and trea tment of gambling problems. The present project has 3 main approaches: 1) A three wave longitudinal survey of 3000 adolescents from underage (17.5 yrs) gambling at T1, to legal gambling age at T2 (18.5 yrs) and T3 (19.5 yrs) comprising questions about de mography, friends who gamble, parental monitoring, family cohesion, personality, cognitive distortions, mental health, drugs use, gambling attitudes and motivations and gaming will be conducted. Specific actions (warning letters, reminders, and monetary r ewards) are taken to obtain a high response rate. 2) Tracking data: Data from all EMGs in Norway are stored on servers belonging to the state owned gambling monopolist (Norsk Tipping) where every gambler are identified by a card necessary to gamble with t he EMGs. We have gained access to these data by an exclusive research contract and will investigate whether negative wins (winning less than the stake) influence later gambling behavior (bet sizes and gambling frequency), whether gambling behavior (bet si zes and frequency) is influenced by alcohol serving (by comparing venues serving and not serving alcohol) and whether social facilitation (operationalized as number of EMGs at a specific venue) influences gambling behavior. 3) Laboratory experiments: a) Comparing two conditions (one with 25% negative wins and one with 0% negative wins), b) comparing 2 x 2 conditions (with and without alcohol) and (with and without alcohol expectations) c) comparing three conditions (gambling alone, with two strangers, wi th two friends). The dependent variables across the three experiments comprise average bet size, number of games played, physiological activation and gambling related cognitions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet