Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Educational attainment, lifestyle factors and gene-environmental interactions in dementia

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektnummer:

213805

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2016

Geografi:

Samarbeidsland:

GENIDEM undersøker i hvilken grad sosiale ulikheter i helse (utdanning og inntekt) og modifiserbare livsstilsfaktorer som kolesterol, røyking, ernæring, alkoholvaner og fysisk aktivitet, samt diabetes og mental helse påvirker forekomsten av demenssykdom og spesielt den mest vanlige formen, Alzheimer sykdom. GENIDEM anvender data fra store norske populasjonsundersøkelser (CONOR og 3 fylker) og Norsk Tvillingregister. Prosjektet studerer samspill mellom gener og miljø for å forstå mer om hvilken rolle det genetiske arvestoffet spiller hos de som utvikler demens. Postdoktor forsker Tor Rosness, Institutt for helse og samfunn, er daglig leder av GENIDEM prosjektet og koordinerer prosjektet sammen med seniorforsker Heine Strand, og Espen Bjertness som er prosjektansvarlig. GENIDEM-prosjektet har hatt et produktivt år og fått akseptert 10 internasjonale fagfelle-vurderte artikler i rapportperioden 01.10.2014-01.10.2015, derav en i det prestisjetunge Lancet Diabetes Endocrinol. I tillegg har vi publisert en oversiktsartikkel over resultatene i GENIDEM-prosjektet i det norske tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri. Per 08.09.2015 har vi også 2 artikler til vurdering i internasjonale fagfelle-vurderte tidsskrift og tre under bearbeidelse. GENIDEM har vært aktive i media og fått oppslag i Dagsavisen, Dagbladet, Dagens Næringsliv, lokalaviser, forskning.no, alzforum.org, nrk.no og vært intervjuet om forskningen både direkte og i opptak på NRK P1, P2 og Alltid Nyheter (Norgesglasset, Dagsnytt, Her og nå). I løpet av det siste året har vi studert betydningen av blodsukkernivå tidlig i livet og demensrisiko for ikke-diabetikere. Vi har sett på overvekt og undervekt midtveis i livet og fikk publisert våre resultater i Lancet Diabetes & Endocrinologi. I en videreføring av dette klargjør vi nå en artikkel hvor vi ser på vektendring fra 40 til 50 års alder og demensdød. Få andre studier har mulighet til å studere dette, så her er vi helt i forskningsfronten. Videre har vi sett på hva høyde har å si for demens, vi har sett på mental helse, alkoholbruk og fysisk aktivitet. I GENIDEM bruker vi demensrelatert dødelighet på dødsmeldingen som endepunkt og ikke klinisk demensdiagnose. Vi har derfor gjennomført en valideringsstudie av endepunktet, demensdød. Studien ble publisert i år: Vi genotypet 1200 personer for ApoE-genet i en nøstet kasus-kontroll studie og fant tilsvarende risiko forbundet med de forskjellige allele-kombinasjonene som studier med klinisk demensdiagnose. Denne artikkelen blir en viktig referanseartikkel for andre GENIDEM-artikler. GENIDEM besitter både data på de to SNPene som definerer APOE e2, e3 og e4, samt GWAS data. Og for GWAS analysen har det blitt brukt Illuminas HumanCoreExome. GENIDEM skal gjøre en ny undersøkelse om kroppsvekt, hypertensjon og risikoen for demensdød i løpet av høsten 2015, samt studier på gen-gen-miljø-interaksjoner. Samarbeid GENIDEM er i ferd med å etablere samarbeide innen genetikk med deCODE og Oslo Universitetssykehus. GENIDEM-prosjektet når ut til flere og flere internasjonale faggrupper, noe som gjenspeiles i økt antall siteringer. Våre funn er blitt brukt i flere oppsummeringer om risikofaktorer for demens, og vi har også levert data til en større mataanalyse som er til vurdering i Diabetes care. GENIDEM fortsetter samarbeide med University of Oxford, prosjekt NUTRI-COG som er en innovativ dobbeltblind randomisert kontrollert studier med formål å undersøke om behandling med B vitaminer (vitamin B12, B6, folat) og/eller vitamin D og Omega-3 fettsyrer (DHA, EPA) kan bremse demensutvikling og ytterligere tap av kognitiv funksjon. Delprosjekter GENIDEM viderefører et delprosjekt om prevalens av demens i Norge, og invitert ledende forskere innen demens til å være med i samarbeidet, samtidig som vi ønsker å utvide dette prosjektet med en valideringsstudie av demensdiagnoser på dødsattester, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse ved Geir Selbæk og Knut Engedal, Folkehelseinstitutt ved Per Magnus, Heine Strand, Vegard Skirbekk og Kristian Tambs, Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Knut Engedal og Anne Rita Øksengård, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø ved Henrik Schirmer, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Bergen ved Anette Ranhoff, Aust- Agder ved Susanne Hernes og Institutt for nevromedisin, Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet ved Sigrid Sando, Ingvild Saltvedt og Olav Sletvold, og Universitet i Stavanger ved Dag Aarsland. Det er lovende nyheter at det i høring til demensplanen, der GENIDEM er involvert, foreslås en prevalensundersøkelse i planperioden - i løpet av de neste årene.

We expect a dramatic increase in dementia prevalence, including Alzheimer's disease (AD), the most common form of dementia. There is no efficient way to prevent AD and there is an urgent need to find new clues to the etiology. Norway has the ability to re spond to the challenge through our available cohort studies and registries. Our approach is to focus on socio-economic position and modifiable, environmental factors (cholesterol, hypertension, smoking, alcohol intake, obesity, physical activity and depre ssion) and estimate their effect on dementia/AD in large cohort studies, as well as to perform nested case-control studies to examine whether the effect of these factors are influenced by the presence of candidate genes such as the alleles of the APOE gen e, and possible effects of genetic interaction with APOE. Furthermore, we have the advantages of including sibs and twins in our cohorts, which opens for estimating heritability as well as following subjects who are discordant for modifiable factors. The data sources are: Cohort of Norway (CONOR) includes 173,236 subjects and 10,850 deaths. About 1700 subjects have died with dementia. DNA is extractd from most of participants and EDTA-fullblood stored; The Norwegian Counties Study includes 68,645 persons; Norwegian Twin Registry: approximately 16 000 complete twin pairs with zygosity information, approximately 4000-5000 biological samples; The Norwegian Prescription Database (NorPD): A linkage between CONOR and the NorPD showed that 2,639 subjects have r eceived medication against AD (ATC-code N06D) in the period 2004-2009; The Norwegian Cause of Death Register: the validity of Norwegian death certificates recording dementia-related codes shows a 100% specificity indicating that rate ratio estimates based on death certificate data will be unbiased. The genotyping will be performed at the Norwegian Research Councils technology platform for SNP genotyping (CIGENE).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet