Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Adaptations and Applications of Grammatical Studies in Iceland c. 1150-1350

Tildelt: kr 1,2 mill.

Projektet har hittills resulterat i tre publicerade artiklar, två artiklar under utgivning, fem artiklar under utvärdering samt en antologi och två monografier under utvärdering. Den ena monografin kommer att bli projektets viktigaste produkt. Den heter 'The Poetic Genesis of Old Icelandinc Literature' och visar hur lokal poetisk tradition och latinsk lärdom var de avgörande ingredienserna för skapandet av den fornisländska litteraturen. Boken visar på många sätt hur de isländska lärda använde sig av traditionella former (poesi, mytologi etc.) och latinsk metod (systematik, normativitet etc.) och genom en kombination av dessa lyckades utforma en litteratur som var både ny och gammal, unik och ändå europeisk. Den andra boken är en populär framställning på svenska om hur de isländska lärda arbetade då de gav oss bilden av den nordiska forntiden. Antologin handlar om etymologi och ordspel under medeltiden och är utformad av en internationell forskargrupp som projektledaren har samlat. Artiklarna behandlar enskilda frågor av relevans för det överordnade projektet, såsom utvecklingen av uppfattningen att folkspråket kan ersätta latin, utvecklingen av poetik och mytologi, medeltida texttolkning etc. Projektledaren har samlat två internationella nätverk och med dessa anordnat två konferenser, en om etymologi och ordspel och en om myter om språk under medeltiden. Den senare kommer att föra projektets resultat in i vidare forskning och nästa projekt.

Grammatica was the discipline in which both language and literature were studied all through the Middle Ages. Because of its rich poetic and grammatical production, Old Norse literature offers exceptionally good possibilities for studying how grammatica w as applied to the needs of the vernacular language and its poetry and mythology. An understanding for how literary criticism and interest in mythology and theology intermingled within this discipline provides a context within which to analyse change in th e poetic tradition, as well as how mythology was used and understood. The Old Norse mythological stories were different than the classical ones, but they were interpreted in similar ways. This will make national romantic and racist constructions of histor y more difficult to maintain. Another aspect of the project is the analysis of early grammatical interest, c. 1150-1220. If grammatica is defined the way it was in the Middle Ages, the sources are more abundant than scholarly literature generally admits. Also, a combination of methods, including analysis of diction and metre as well as indications of earlier transmission, can serve to provide understanding of how grammatical studies got started in the North. This has implications for Old Norse literature in general, since grammatical training was one of the formative impulses to the genres that has since made this literature famous. This observation is fundamentally new, and in general, the project will fit into the newest scholarly trends, in that it bui lds on recent ground-breaking scholarship not otherwise applied to Old Norse studies. The project, furthermore, adresses needs that this scholarship identifies. In short, the project will provide an understanding of some of the most important premises for the character of Old Norse literature and mythology in general, and give important indications of how both developed, how they were received and how they were interpreted in the Middle Ages.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam