Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A woman's reproductive success: Long-term implications for chronic diseases and death

Tildelt: kr 7,3 mill.

Tap av barn, dødfødte eller levendefødte som dør senere, har vært relatert til maternell langtidshelse. Det er uklart hvorvidt sorg eller pre-eksisterende helseforhold er de sterkeste kausale faktorene. I vår siste artikkel har vi studert disse relasjonene, foreløpig i forhold til perinatal død (dødfødsel eller barn som dør i første leveuke), igjen har vi fokus på en kvinnes totale reproduksjon, ikke bare første fødsel som synes å være den vanligste strategien. En normal respons etter et tap vil være å erstatte tapet med et nytt svangerskap, og våre data bekrefter at fertiliteten øker etter et tap, relativt kvinner som har overlevende barn. Denne responsen ser vi uavhengig av paritet (antall tidligere barn). Studier viser at et ?erstatningsbarn? reduserer sorgen relativt det tapte barnet. I vår studie finner vi en sterk relasjon mellom et (eller flere) tap og langtidshelse for mor (vurdert igjen som økt risiko for død - alle årsaker, eller død på grunn av kardiovaskulær sykdom), men bare for noen kvinner. Vi finner spesielt økt risiko (5-fold) for kvinner som mister sitt første barn, eller som mister sine to første barn, og som senere ikke får flere barn. Langt de fleste kvinner som har tap får flere barn, og spesielt hvis disse er i tid etter tapet, ser vi liten eller ingen økt risiko for økt dødelighet for mor. Spesielt gjelder dette for mødre med høy utdannelse. For både forståelse av sammenhengen mellom svangerskapsutfall og langtidshelse for mor, og for forebygging av hjerte-kar sykdom, er disse klare heterogenitetsforhold i risiko av stor verdi.

Pregnancy problems like preeclampsia, gestational diabetes and preterm birth have long been studied in relation to the infant's health. Studies have begun to consider how such problems might influence the mother's long-term mortality. Women die at younger ages if they: delivered preterm, developed preeclampsia or the child had low birth weight. Observations are typically based on studies of the 1st pregnancy which leads to invalid conclusions: adverse pregnancy outcomes may impede a 2nd pregnancy, and wom en with one pregnancy have higher mortality than women with more pregnancies. We will study long-term maternal health in relation to complete pregnancy histories utilising the Medical Birth Registry of Norway - one of the few settings in the world where t his is available. This unique source of population-based data covers 1967-2009, with 2.5 mill births in 1.2 mill sibships, linked to death- and education-registries. Preliminary analyses suggest that long-term mortality is better predicted by the mother's total reproductive experience and that the association of preeclampsia in the first pregnancy with maternal cardiovascular disease disappears in mothers who continue with healthy pregnancies. Focus will be on preeclampsia, preterm birth, perinatal death, birth defects, and fetal growth. We will study variation in total maternal mortality, deaths due to cardiovascular causes, site-specific cancers and stroke, contrast the results with paternal survival, and evaluate effect differences between social strat a (maternal education). Pregnancy outcomes and long-term maternal mortality risk have never before been addressed based on the woman?s complete reproductive history. The project will fundamentally change how physicians interpret the effects of adverse pre gnancy outcomes on mother?s future health and may also lead to new opportunities for diagnosis and prevention of latent maternal diseases that are expressed first as pregnancy failure.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet