Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A PHYLOGENOMIC APPROACH TO UNDERSTAND THE DIVERSIFICATION OF BARK BEETLES AND ASSOCIATED MICROBES

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektnummer:

214232

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2016

Geografi:

Samarbeidsland:

Formålet med prosjektet er å etablere en robust fylogeni over ca 200 arter av barkbiller. Dette skal deretter benyttes i sammenlignende evolusjonære studier på slike billers bruk av vertsplanter og symbiose med sopp. Vi har nå ca 50 tilgjengelige molekylære markører for fylogeni på slike biller, hvorav 18 benyttes til å rekonstruere et evolusjonært stamtre. Tretten markører er nye og beskrives i en separat metodeartikkel. Samfunn av sopp i barkbiller blir undersøkt ved U.FL (Hulcr gruppe) og man har nå etablert en metode for å benytte 454-sekvensering av hele samfunn av sopp som er assosiert med billene. Resultater for tre nærstående soppdyrkende biller er nettopp publisert og flere artikler som omhandler assosiasjoner i hele bredden av barkbiller er under utarbeidelse. De komparative studiene er påbegynt og første arikkel på metode sendes inn ved rapporteringsfristens utløp. Resterende arbeid er nå i analysefase. I løpet av siste rapporteringsperiode har vi opparbeidet bestemmelser av biller innsamlet fra feltekskursjoner til Madagascar og Angola og inkludert i fylogenetisk analyse. Mindre fylogenetiske arbeider er også publisert, bl.a. på Platypodinae. Prosjektet har etablert videre samarbeid med U. Mississippi of U. Florida med tanke på bruk av neste generasjons sekvensdata (sequence capture) fra 500 ultrakonserverte elementer.

Bark and ambrosia beetles are a remarkably diverse group of weevils with extraordinary variation in ecological adaptations. As one of the most species rich subfamilies among the advanced weevils, they dominate any forest insect community around the globe. While the most famous features of these beetles are vast outbreaks and damage to timber and other forest products, coordinated tree killing is only one of many kinds of unusual lifestyles. The colonization and reproduction in concealed niches in dead woo dy plant tissue has for instance led to multiple origins of fungus farming, sometimes with modifications of mating systems to allow close inbreeding by sibling mating, which likely facilitated multiple super-radiations similar to those observed for pine a nd spruce associated bark beetles. However, knowledge about the timing and ecological circumstances under which each of the largest radiations originated is highly uncertain, due to the lack of phylogenetic resolution for this beetle group. Establishing a n accurate phylogenetic hypothesis is therefore of paramount importance in enabling detailed inference about these great radiations. Resolution of hyperdiverse groups is a daunting task, however, and only a large scale phylogenomic approach can provide su fficient data to enable reconstruction of evolutionary transitions at different hierarchical levels. Comparative analyses of transitions to fungus farming are dependent on detailed data on communities of symbiotic fungal microbes. We will therefore carry out the first quantitative inference of the evolution of a symbiosis between beetles and communities of fungi, to demonstrate the composition of different fungal species associated with a single beetle, and the variation in community composition across di fferent groups of beetles. Our novel approach thus makes a ground-breaking example for quantitative studies on the evolution of diverse symbioses, particularly so in light of interaction with vascular host plants.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol