Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Human Infant Gut Microbiota. The impact of cesarean delivery and antibiotics on gut microbiota and its association to child growth/obesity

Tildelt: kr 8,3 mill.

Dette prosjektet har som formål å øke vår kunnskap om hvilke faktorer som påvirker tarmflora og dens betydning for vår helse, spesielt i forhold til overvekt. Siden tarmflora sammensetning er ett økosystem, hvor endringer i en bakteriestamme medfører relative endringer i de andre, og det ikke fantes statistiske metoder for dette, måtte vi først utvikle en statistisk metode (Mandal S et al. Microb Ecol Health Dis 2015). Denne er nå anerkjent som den best tilgjengelige metode og er hyppig sitert av andre. Kunnskap om hvilke faktorer som påvirker tarmflora var begrenset da vi begynte. Vi har studert mors inntak av 28 makro- og mikronæringsstoffer under svangerskapet, og observerte at fett og fettløselige vitaminer, spesielt Vitamin D, er blant de mest potente modulatorer av tarmflora, og pussig nok ikke fiber som vi forventet (Mandal S et al. Microbiome. 2016). Andre har bekreftet at Vitamin D metabolismen synes å spille en avgjørende rolle for tarmflora sammensetningen. Vi studerte også hvorvidt tidlig fødte har en annen tarmflora tidlig i livet (Dahl C et al, in revision). Keisersnitt har også betydning for hvordan tarmfloraen ser ut tidlig i livet (Eggesbø M et al. In revision). Tidlig fødsel er den viktigste årsaken til dødsfall blant nyfødte på verdensbasis, og barn som overlever har høyere risiko for alvorlige infeksjoner, og andre negative helseeffekter. Vi har funnet at mors tarmflora kan være en risikofaktor for for-tidlig fødsel (Dahl C et al. Plos One 2018), dvs at det ikke bare er floraen i skjeden som er av betydning. Blant 121 spontane fødsler fant vi at mødre som føder prematurt har et lavere mangfold av bakterier i tarmen enn mødre som føder til termin, og en lavere forekomst av "gode bakterier" som Bifidobacterium, en bakterietype som støttes av morsmelk. Vi har også studert hvorvidt noe av grunnen til at overvektige mødre gjerne får overvektige barn, kan skyldes overføring av bakterier som er potensielt fedmeskapende. Vi fant nettopp dette; at det var visse bakterier som var vanlig hos overvektige mødre og at nettopp disse bakterieartene kunne gjenfinnes hos barna deres, altså var blitt overført (Stanislawski M et al. Microbiome 2017). Vi så også på hvorvidt sammensetningen av tarmflora i de to første leveårene hadde betydning for BMI ved 12 års alderen og fant at det var en sterk sammenheng (Stanislawski M et al. In revision). Vi har også tidligere funnet sammenheng mellom tidlig tarmflora og rask vekst i spedbarns alderen, noe som er en risikofaktor for senere overvekt (White R et al. Plos Comp science). Da så vi bare på de fire første månedene og brukte spesifikke prober, så studiene utfyller hverandre. Bekreftes disse funnene kan resultatene fra prosjektet være med å påvirke kosthold-anbefalinger for gravide kvinner som har høy risiko for prematur fødsel, eller være med på å utvikle probiotika som kan endre tarmfloraen hos de gravide. Dette kan også bli framtidens behandling av gravide overvektige for å redusere sjansen for at også barna blir overvektige som følge av overførsel av overvekt-skapende bakterier.

The crucial role of gut microbiota in human health is now being acknowledged. Early infancy is a period of special interest due to the presence of developmental windows that rely on microbial stimulus from the gut, involving development of tolerance and s tress responses. Furthermore, early gut microbiota is of interest as a determinant of the final adult microbiota. Factors disturbing early evolvement of gut microbiota, such as caesarean delivery, may have long term effects on health. Gut microbiota may a lso play a role in the development of obesity. By combining expertise in epidemiology, statistics, molecular genetics, microbiology and microbial ecology, we will explore this arena. A collaboration has been set up with some of the top frontier researcher s within this field and will expand on an already wide net work of national and international researchers. The NoMic cohort was established for the specific purpose of studying gut microbiota and its association to health and consists of 525 newborns in w hom fecal samples have been collected at six age points up to two years of life. Microbial DNA has been extracted from all samples and will be analyzed by Rob Knight's team. The project is expected to lead to cutting edge knowledge on microbiota compositi on, the long term influences of caesarean delivery and perinatal antibiotic use, and its association to growth and obesity. We will further study the association between caesarean delivery and later weight/overweight in the MoBa cohort which includes 1060 00 mother child pairs. This research could be of potential importance for policy makers with regard to caesarean delivery and prophylactic antibiotics. Furthermore, it will increase our knowledge on the etiology of obesity, and may provide a basis for pro phylactic interventions in the long term. Obesity is now one of the major risk factors for disease and a better understanding of the reasons for the exponential increase is desperately needed.

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol