Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norges litterære stormaktsperiode

Tildelt: kr 4,2 mill.

I siste del av 1800-tallet oppstod det på få tiår en betydelig norsk og skandinavisk litteratur, og ved århundreskiftet var de fremste bidragene til denne litteraturen allerede blitt verdenslitteratur. Prosjektets utgangspunkt er Henrik Ibsens forfatterskap, og hovedanliggendet er å undersøke forutsetningene for at en periferiforfatter kunne avansere til verdenslitterær status i løpet av så kort tid. Prosjektets hovedhypotese er at utviklingen av Ibsens forfatterskap bare blir forståelig ved å bli sett som en del av oppkomsten av et dansk-norsk litterært felt og en spesifikk konstellasjon av kultur og politikk i Norden i 1870-80-årene. Delprosjektet ?Becoming Ibsen? (Narve Fulsås og Tore Rem) skal resultere i en monografi om de skandinaviske forutsetningene for Ibsens dramatikk og mekanismene i internasjonaliseringen av hans verker, med særlig vekt på den britiske og engelskspråklige tilegnelsen. I delprosjektet ?Bokmarked og lesning? skal phd-stipendiatene Maria Purtoft og Henning Hansen undersøke hvem som var leserne av den moderne gjennombruddslitteraturen i Norge, Danmark og Sverige, og hva som var årsakene til den betydelige veksten i det skandinaviske bokmarkedet fra 1870-årene.

I siste del av 1800-tallet oppstod det på få tiår en betydelig norsk litteratur, og ved århundreskiftet var de fremste bidragene til denne litteraturen allerede blitt verdenslitteratur. Prosjektets utgangspunkt er Henrik Ibsens forfatterskap, og hovedanli ggendet er å undersøke forutsetningene for at en periferiforfatter kunne avansere til verdenslitterær status i løpet av så kort tid. Dette krever samarbeid mellom historie og litteraturforskning, og at oppmerksomheten rettes mot områder som gjerne har fal t mellom de to fagene. Historien om norsk litteratur har vært dominert av idéhistoriske og biografiske perspektiver, og motstanden mot den moderne litteraturen er blitt framhevet. Et hovedsynspunkt har vært at det var Ibsens brudd med Norge som skapte for utsetningene for hans samtidsdramatikk. Dette prosjektets hovedhypotese er at utviklingen av Ibsens forfatterskap tvert om bare blir forståelig ved å bli sett som en del av oppkomsten av et dansk-norsk litterært felt og en spesifikk konstellasjon av kultu r og politikk i Norden i 1870-80-årene. Samtidig vil prosjektet konkret og detaljert undersøke mekanismene i internasjonaliseringen av Ibsens verker, med særlig vekt på den britiske og dermed engelskspråklige tilegnelsen. For å utdype og utvide perspektiv et, og for å bidra til å bygge kompetanse, omfatter prosjektet også to doktorgradsprosjekter. Det første skal vies oppkomsten av et betydelig norsk-dansk bokmarked i denne perioden og spørsmålet om hvem som var den nye litteraturens lesere. Det andre skal det nordlige og nord-sørproblematikk i Ibsens eget forfatterskap.. Prosjektet vil analysere et sentralt fenomen i norsk historie, tette kunnskapshull og revidere inngrodde forståelsesrammer. Samtidig vil det belyse viktige forutsetninger for skandinavisk modernisering og kunne bidra med et periferiperspektiv i den internasjonale diskusjonen om verdenslitteratur

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder