Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NFU Conference 2011, Oslo 24 and 25. November 2011: The Future of development research: Exploring the Nordic Perspective(s)?

Tildelt: kr 0,12 mill.

For få styrke det nordiske samarbeidet innen utviklingsforskning har den danske, norske og finske foreningen for utviklingsforskning besluttet å arrangere sine årlige konferanser sammen i år. Konferansen blir arrangert i København 24. og 25. november og d en danske Foreningen av utviklingsforskere (FAU) står som vert.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid